Bibliografie

Het oeuvre van Breukelman is zo veelomvattend, dat de onderstaande bibliografie verre van volledig is. Vertalingen van zijn werk in het Duitse tijdschrift Texte und Kontexte, zijn publicaties in het Engels, en interviews in tijdschriften zijn niet opgenomen.

'Koninkrijk der hemelen'. In: Kerk en theologie 3 (1952), nr.1, 1-3.

'Een beoordeling van de Nieuw Vertaling'. Artikelenreeks in: In de Waagschaal 8 (1952), nr. 9 (70-71), nr. 10 (76-77), nr. 11 (84-85), kerstnr. (102-104), nr. 15 (114-115), nr. 17 (130-134), nr. 20 (156-157), nr. 40 (314), nr. 41 (322-323), nr. 42 (330-331), nr. 43 (338-342), nr. 44 (345-347), nr. 46 (362-363), nr. 47 (370), nr. 48 (378), nr. 49 (386-387), nr. 50 (394-395); in: In de Waagschaal 9 (1953), nr. 1 (4), nr. 2 (12-13), nr. 3 (20-21).

De artikelen uit de serie 'Een beoordeling van de Nieuwe Vertaling' uit In de Waagschaal jaargang 8, nr. 40-44 zijn herdrukt in: Amsterdamse cahiers voor exegese van de bijbel en zijn tradities 3 (1982), nr. 1 (9-13); de serie artikelen van jaargang 8, nr. 45-48 zijn herdrukt in: Amsterdamse cahiers voor exegese van de bijbel en zijn tradities 4 (1983), 8-25; het artikel van jaargang 8, nr. 49 en die van jaargang 9, nr. 1-3 zijn herdrukt in: Amsterdamse cahiers voor exegese van de bijbel en zijn tradities 5 (1984), 9-26.

'De verkondiging van Mattheus'. Artikelenreeks in: In de Waagschaal 13, nr. 1 (3), nr. 2 (19-21), nr. 3 (36-37), nr. 5 (71-73), nr. 6 (88-90).

'Das Erdland, Psalm 114: Beef, gij aarde voor het aangezicht des Heren'. In: In de Waagschaal 13, nr. 12 (188-189).

'En het geschiedde... Concentratie op een pars pro toto, Lucas 2:1-20'. In: Eltheto-reeks, uitgave van de
Nederlandse Christen-Studenten Vereniging 3, nr. 6 (1961).

'Gerechtigkeit'. In: Vox Theologica, Interacademiaal Theologisch Tijdschrift, Orgaan van de Stichting Verenigde Studenten in de theologische Faculteiten in Nederland 32, nr. 2 (1961), 42-57.

'Der Locus Classicus der biblischen anthropologie in der Verdeutschung Martin Bubers'. In: K.H. Miskotte
(e.a.), Woord en wereld: opgedragen aan prof. dr. K.H. Miskotte naar aanleiding van zijn aftreden als kerkelijk hoogleraar te Leiden op 14 december 1959 (Amsterdam: De Arbeiderspers, 1961), 83-93.

'Eine Erklärung des Gleichnisses vom Schalksknecht (Matth. 18:23-25)'. In: Karl Barth, Lothar Steiger und Eberhard Busch. Parresia: Karl Barth zum 80. Geburtstag am 10. Mai 1966 (Zürich: EVZ, 1966), 261-287.

In: Om het Levende Woord 1, nr. 1 (1966),

  • '"Geschiedenis" als Theologisch Begrip' (9-16).
  • 'Uitleg en Verklaring van Jesaja 55:6-11' (17-27).
  • 'Het evangelie van Mattheüs als Toegang tot het Nieuwe testament' (28-37).
  • 'Een Verklaring van de gelijkenis van de Onbarmhartige Dienstknecht' (38-63).
  • 'En ten Derden Dage: De Finale van het Evangelie naar Mattheüs' (64-115)

In: Om het Levende Woord 1, nr. 2/3 (1968),

  • 'Im Anfang schuff Gott den Himmel und die Erde' (129-198).
  • 'Lezing, gehouden op de Predikantenconferentie van 19 t/m 30 september 1966; over Psalm 113' (212-250).
  • 'Miskottes Inspiratie: Tenach en Dogmatiek'. In: K.H. Miskotte (e.a.). De Weg der Verwachting (Baarn: ten Have, 1975), 34-50.

'Drie fragmenten'. In: Verwekkingen: aangeboden aan Frans Breukelman ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag, 1 december 1976 (Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 1976), 17-52.

'Jezus stond voor de stadhouder'. In: F. Broekhoff, Nico Essen en Thomas Naastepad (red.). Folia
uit de pastorie: een bundeltje ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Ben Hemelsoet (Amsterdam: 1979), 93-130.

Bijbelse Theologie I,1: Schriftlezing. Een verhandeling over de kolometrische weergave van bijbelse teksten als hulp bij het lezen en als grondslag voor de exegese. Kampen: Kok 1980.

'Het Verhaal over de zonen Gods, die zich dochters der mensen tot vrouw namen'. In: Amsterdamse cahiers voor exegese van de bijbel en zijn tradities 1 (1980), 9-21.

'Het Nee terwille van het Ja'. In: Werkschrift voor Leerhuis en Liturgie 2, nr. 6 ('Kroongetuigen'), 135-138.

'De moeder van de zonen van Zebedeüs (I)'. In: In de Waagschaal, Nieuwe Jaargang 2, nr. 1 (1983), 3-5.

'De moeder van de zonen van Zebedeüs (II)'. In: In de Waagschaal, Nieuwe Jaargang 2, nr. 19 (1983) 9-15.

''Verheerlijken' bij Lucas'. In: A.C. den Besten (e.a.). Toonsoort van de Schrift: notities over bijbel en lied uit het Dagmaat-leerhuis (Hilversum: Gooi en Sticht, 1983), 40-49.

'Al deze woorden (Mattheüs 26:1,2)'. In: K. Deurloo en R. Zuurmond (red.). De bijbel maakt
school: een Amsterdamse weg in de exegese (Baarn: Ten Have, 1984), 42-50.

Bijbelse Theologie III, 1: De ouverture van het Evangelie naar Mattheüs. Kampen: Kok, 1984.

'Van "Nieuwe Vertaling" naar "Groot Nieuws": Over het Grondbeginsel van Bijbelverhalen'. In: Amsterdamse cahiers voor exegese van de bijbel en zijn tradities 6 (1985), 9-22 (met B.P.M. Hemelsoet).

'Verzoening. Een doctoraal-college over de Locus de reconciliatione in de Leer der kerk'. In: N.T. Bakker, F.H. Breukelman (e.a.). Debharim: opstellen aangeboden aan Frans Breukelman ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag (Kampen: Kok, 1986), 9-47.

Y. Bakker, e.a. (red.). Gesprekken met Frans Breukelman. 's Gravenhage: Meinema, 1989.

'De vijfde bede van het Onze Vader'. In: A.C. den Besten e.a. (red.). Het nodige overbodig: opgedragen aan W.G. Overbosch ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag (Kampen: Kok, 1989), 106-114.

'Het scheppingsverhaal als onderricht in bijbelse hermeneutiek'. In: K. van der Horst, D. Monshouwer en G.H. Westra (red.). Voor de achtste dag: het Oude Testament in de eredienst; een bundel opstellen voor prof. dr. J.P. Boendermaker ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag (Kampen: Kok, 1990), 19-34 (tevens in: Bijbelse Theologie III,1).

Bijbelse Theologie I,2: Het eerstelingschap van Israël temidden van de volkeren op de aarde als thema van "het Boek van de Verwekkingen van Adam, de mens". Kampen: Kok, 1992.

'Het tertium: Bultmann en Barth, Buber en Barth'. In: Om het Levende Woord, Bijbels-theologische en dogmatische uitgave van het Delenus-Instituut, nr. II (1993), 8-17.

'Schets voor een huwelijkspreek'. In: Om het Levende Woord, Bijbels-theologische en dogmatische uitgave van het Delenus-Instituut, nr. II (1993), 18-24.

'Twaalf thesen over bijbelse hermeneutiek'. In: : Om het Levende Woord, Bijbels-theologische en dogmatische uitgave van het Delenus-Instituut, nr. III (1994), 5-9.

'Het nee ter wille van het Ja'. In: Om het Levende Woord, Bijbels-theologische en dogmatische uitgave van het Delenus-Instituut, nr. III (1994), 10-13 (uit: 'Kroongetuigen').

'Miskottes inspiratie: Tenach en dogmatiek'. In: Om het Levende Woord, Bijbels-theologische en dogmatische uitgave van het Delenus-Instituut, nr. IV (1994), 1-15 (uit: De Weg der Verwachting).