De Nieuwe Bijbelschool: Nieuwsbrief november 2016

logo nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2016

Beste vrienden van de Nieuwe Bijbelschool,

Wij willen graag een bijdrage leveren aan het gesprek over de betekenis van de aloude bijbelse teksten voor theologie en kerk vandaag. Dat doen wij bijvoorbeeld aan de Theologentafel. In het afgelopen seizoen startten wij met deze nieuwe serie, waarbij we teksten van o.a. K.H. Miskotte en Christian Wiman lazen. Het idee is: eerst een eenvoudige maaltijd in het restaurant van de Nieuwe Poort aan de Amsterdamse Zuidas (Claude Debussylaan 2) en daarna aldaar in gesprek over een thema-met-tekst, voorbereid door een van de deelnemers. Niet zozeer als intervisie bedoeld, maar nadrukkelijk als een inhoudelijk doordenken van de Bijbelse Theologie anno nu. Nieuwe data zijn geprikt op de donderdagen 3 november, 19 januari 2017 en 16 maart. Voor meer informatie en aanmelding kan men terecht bij de Nieuwe Poort: secretariaat@denieuwepoort.org. Welkom.

Eveneens gestart in het afgelopen seizoen, eveneens in samenwerking met de Nieuwe Poort: de serie Back to the Bible. Met een aantal jonge predikanten en theologiestudenten gingen we ‘back to basics’ en lazen we een aantal bekende en minder bekende Bijbelteksten met het oog op de vraag: hoe dit te vertalen en te vertolken? Je gaat de kansel op… en dan? Of, je hebt een leeskring in een café met mensen voor wie de Bijbel nieuw is… en dan? We lazen, gingen in gesprek en zochten naar ‘nieuwe taal’. Ook hieraan zullen we een vervolg geven. Dat doen we met een studiedag op donderdag 16 februari 2017 met de titel: Van tekst tot preek. In de ochtend worden er enkele bijbels-theologische lijnen uitgezet, waarna we in groepen teksten uit OT en NT lezen. ’s Middags zoomen we in op de vraag: Wat wil het anno 2017 zéggen? De studiedag, bedoeld voor theologiestudenten en beginnende predikanten/voorgangers, is van 10:00 tot 16:00 uur. Kosten: 25,- euro, inclusief koffie, thee en lunch. Aanmelden: secretariaat@denieuwepoort.org.

Een gebeurtenis van formaat is intussen het verschijnen van de biografie van K.H. Miskotte: ‘Theoloog in de branding 1894-1976’ van de hand van dr. Herman de Liagre Böhl, die ook de biografieën van Herman Gorter en Floor Wibaut schreef. Het boek ligt vanaf deze week in de boekhandel. Meer informatie op: miskottestichting.nl.

Verder is op 1 december de honderdste geboortedag van een van onze andere grote inspiratoren, Frans Breukelman. Ter gelegenheid daarvan organiseren wij in samenwerking met het Bijbels Museum een feestelijke studiemiddag. De hoofdlezing ‘De Bijbel als fictie’ zal gehouden worden door literator Geert van Istendael, theoloog Alex van Ligten zal spreken over hoe hij van Breukelman leerde preken. Op donderdag 1 december aanstaande van 13:30 tot 17:00 uur aan de Herengracht te Amsterdam, heel welkom. Het programma en nog meer informatie is te vinden op onze website denieuwebijbelschool.nl.

Kort daarna, op zondag 11 december, wordt in Bloemendaal het nieuwe boek van Ad van Nieuwpoort gepresenteerd, getiteld: Uit de tijd. In Uit de tijd schrijft Ad van Nieuwpoort openhartig over zijn passie voor het predikantschap. Hij noemt zichzelf het liefst ‘verhalenverteller’, een exegeet van zowel oude woorden als nieuwe tijden. Hij laat zien hoe Bijbelverhalen, mits gelezen als literatuur, een rol van betekenis kunnen spelen in het leven van mensen van nu, of die zichzelf nu ‘gelovig’ noemen of niet. Oude woorden komen tot leven aan een sterfbed, bij een huwelijk of in gesprek met consultants. Bovendien bieden ze adequaat tegengif in een tijd die gedomineerd wordt door de waan van de dag. Zondag 11 december om 15:30 uur in de Dorpskerk van Bloemendaal, Kerkplein 1. Met muziek, een interview door presentatrice Tooske Ragas en een vrolijk glas.

Tenslotte, ook nu weer: wij hebben dringend uw steun nodig. Degenen die de activiteiten gestalte geven, doen dit allemaal onbezoldigd. Maar voor de organisatie van de bijeenkomsten en studiedagen, en voor het bijhouden van de website, zijn wij aangewezen op uw financiële hulp. Mogen wij op u rekenen? Wij zien uw bijdrage graag tegemoet op rekening NL 81 TRIO 0197708927 van de Nieuwe Bijbelschool. Bij vragen en voor meer informatie kunt u altijd een bericht sturen naar info@denieuwebijbelschool.nl.

Ad van Nieuwpoort, voorzitter
Marco Visser, secretaris

PS. Op onze website vindt u nog het verslag van de feestelijke studiedag op 25 januari ter gelegenheid van de 80e verjaardag van Karel Deurloo: ‘De tekst mag het zeggen’. Zie denieuwebijbelschool.nl en sinds kort ook kareldeurloo.com

 

 


Wilt u geen nieuwsbrieven meer  ontvangen? om u af te melden.