De Nieuwe Bijbelschool: Nieuwsbrief september 2017

logo nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2017

De Nieuwe Bijbelschool levert graag een bijdrage aan het gesprek over de betekenis van de aloude bijbelse teksten voor theologie en kerk vandaag. Daarvan houden wij u graag op de hoogte. In deze nieuwsbrief:

- Studiedag ‘Van tekst tot preek’ op 12 oktober
- Theologentafel op 12 oktober
- Terugblik Breukelman-symposium

Van tekst tot preek

In februari organiseerden de Nieuwe Bijbelschool en de Nieuwe Poort gezamenlijk een studiedag voor jonge theologen over tekst en vertaalslag. Je gaat de kansel op... en dan? Of, je hebt een leeskring in een café met mensen voor wie de Bijbel nieuw is... en dan? We lazen, gingen in gesprek en zochten naar ‘nieuwe taal’. Op donderdag 12 oktober gaan we wederom ‘van tekst tot preek’. De studiedag, bedoeld voor theologiestudenten en beginnende predikanten/voorgangers, wordt ook deze keer weer geleid door Ad van Nieuwpoort en Marco Visser. De dag vindt plaats in de Nieuwe Poort aan de Amsterdamse Zuidas van 10:00 tot 16:00 uur. Kosten: 25,- euro, inclusief koffie, thee en lunch. Aanmelden: secretariaat@denieuwepoort.org.

Theologentafel

Op dezelfde donderdag 12 oktober is er de volgende ‘Theologentafel’. Het idee is: om 18:30 uur een eenvoudige maaltijd in het restaurant van de Nieuwe Poort aan de Amsterdamse Zuidas (Claude Debussylaan 2) en daarna, van 19:30 tot uiterlijk 22:00 uur, in gesprek over een thema-met-tekst, voorbereid door een van de deelnemers. Een inhoudelijk doordenken van de Bijbelse Theologie anno nu: welkom! Voor meer informatie en aanmelding: secretariaat@denieuwepoort.org.

Frans Breukelman 100

Op 1 december 2016 gedachten wij in het Bijbels Museum de honderdste geboortedag van een van onze inspiratoren, Frans Breukelman. De verschillende bijdragen aan dit feestelijke symposium, waaronder de hoofdlezing door Geert van Istendael, ‘De Bijbel als fictie’, zijn gebundeld in een uitgave van het tijdschrift OPHEF, die nog steeds te bestellen is, en wel via Uitgeverij Narratio, Postbus 1006, 4200 CA Gorinchem, tel. 0183-628188, verkoop@narratio.nl. Kosten: 12,50 euro (incl. verzendkosten).

Uw bijdrage

Tenslotte, ook nu weer: wij hebben uw steun nodig. Degenen die de activiteiten gestalte geven, doen dit allemaal onbezoldigd. Maar voor de organisatie van de bijeenkomsten en studiedagen, en voor het bijhouden van de website, zijn wij aangewezen op uw financiële hulp. Mogen wij op u rekenen? Wij zien uw bijdrage graag tegemoet op rekening NL 81 TRIO 0197708927 van de Nieuwe Bijbelschool. Bij vragen en voor meer informatie kunt u altijd een bericht sturen naar info@denieuwebijbelschool.nl.

 

Wilt u geen nieuwsbrieven meer  ontvangen? om u af te melden.