De Nieuwe Bijbelschool: Nieuwsbrief juni 2018

logo nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF JUNI 2018

De Nieuwe Bijbelschool wil een bijdrage leveren aan het gesprek over de betekenis van de aloude bijbelse teksten voor theologie en kerk vandaag. Daarvan houden wij u graag op de hoogte:

De ‘Amsterdamse School’ in debat op 25 juni

De theologische beweging die sinds de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw wel wordt aangeduid met ‘Amsterdamse School’, wat is ermee gebeurd? De inspiratie van mensen als Barth en Buber, Miskotte, Beek en Breukelman, Deurloo en Monshouwer, werkt die door of is het tijd voor een eindevaluatie? Wat is eigenlijk die ‘Amsterdamse School’ en wat is van blijvende waarde?
Daarover organiseren de Stichting Pardes, de Societas Hebraica Amstelodamensis, de Monshouwerstichting, de Nieuwe Poort en wij als Nieuwe Bijbelschool een minisymposium op maandag 25 juni. Inloop, koffie en thee vanaf 13:30 uur. Om 14:00 uur start het programma met bijdragen van Ad van Nieuwpoort, Marcel Poorthuis en Peter-Ben Smit. Met veel ruimte voor discussie. Om 17:00 uur zetten we het gesprek voort bij de borrel. Hartelijk welkom in de Nieuwe Poort aan de Amsterdamse Zuidas (Claude Debussylaan 2). Toegang is gratis, het volledige programma vindt u door hier te klikken.
Aanmelden graag voor 20 juni, via info@denieuwebijbelschool.nl.

Theologentafel

En richting het einde van de zomer, op donderdag 30 augustus, is de volgende ‘Theologentafel’. Het idee is: om 18:30 uur een eenvoudige maaltijd in het restaurant van de Nieuwe Poort en daarna, van 19:30 tot uiterlijk 22:00 uur, in gesprek over een thema-met-tekst, voorbereid door een van de deelnemers. Een inhoudelijk doordenken van de Bijbelse Theologie anno nu: welkom! Voor meer informatie en aanmelding: secretariaat@denieuwepoort.org.

AVG

Onze website is in het kader van de nieuwe privacywetgeving (de GDPR) onlangs op enige punten aangepast. Als gebruiker merkt u er weinig van, maar de verbinding tussen onze server en uw pc, laptop of mobiel apparaat is nu beveiligd. Ook hebben we een privacystatement opgenomen, u vindt dat in het menu onder het kopje ‘Contact’. Hierin kunt u lezen op welke manier en waarom wij uw gegevens opslaan. Bovendien bevat iedere nieuwsbrief die u van ons ontvangt onderaan een afmeldlink.

Uw bijdrage

Tenslotte, ook nu weer: wij hebben uw steun nodig. Degenen die de activiteiten gestalte geven, doen dit allemaal onbezoldigd. Maar voor de organisatie van de bijeenkomsten en studiedagen, en voor het bijhouden van de website, zijn wij aangewezen op uw financiële hulp. Mogen wij op u rekenen?
Wij zien uw bijdrage graag tegemoet op rekening NL 81 TRIO 0197708927 van de Nieuwe Bijbelschool. Bij vragen en voor meer informatie kunt u altijd een bericht sturen naar info@denieuwebijbelschool.nl.

Wilt u geen nieuwsbrieven meer  ontvangen? om u af te melden.