De Nieuwe Bijbelschool: Nieuwsbrief juni 2019

logo nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF JUNI 2019

Karel Deurloo (1936-2019)
Op 1 juni overleed een van onze inspiratoren, Karel Deurloo, oudtestamenticus en bijbels theoloog te Amsterdam, een man die als geen ander de weg kende in de woordwereld van de Hebreeuwse Bijbel en die de kunst verstond anderen de weg te wijzen. Hij was een vriend en leraar van talloze theologen, predikanten en kerkgangers. Wij gedenken hem met grote dankbaarheid en leven in het bijzonder mee met Jettie Deurloo-Sluijter, de kinderen en kleinkinderen. Zie www.kareldeurloo.com.

Afscheid van Rinse Reeling Brouwer
Op 7 mei 2019 nam ‘onze’ hoogleraar Rinse Reeling Brouwer afscheid van de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. Met een minisymposium en een oratie sloot hij zijn docentschap af zoals we hem kennen: bevlogen, diepgravend, inspirerend. Het afscheidscollege met de titel ‘Het onderwijs van Mozes en het onderwijs van de ekklesia’ is hier terug te lezen en te beluisteren. We zijn onder de indruk van het vele dat Rinse Reeling Brouwer voor kerk en theologie betekend heeft en – we zullen zeker nog van hem horen. En zie de website www.rinsereelingbrouwer.nl voor meer teksten en informatie.

...en verder
Staande op de schouders van voorgangers – gaan wij door. Wij blijven lezen, vertalen, in gesprek, zoeken naar taal die werkelijk iets te zeggen heeft, om daarvan dan ook weer iets te kunnen doorgeven. Zo werd op diezelfde 7 mei feestelijk bekend gemaakt dat Marco Visser vanaf oktober namens de Nieuwe Bijbelschool aan de PThU werkzaam zal zijn. Hij is predikant in Heemskerk en onze secretaris. Hij zal een dag in de week aan de PThU te Amsterdam werken om colleges en andere activiteiten te organiseren, waarbij het draait om de actuele zeggingskracht van de bijbelse teksten: ‘oude bronnen nieuwe tijden’.
Deze aanstelling wordt grotendeels door externe financiering bekostigd. En daar willen wij u bij betrekken: mogen wij op u rekenen? Wij zien uw bijdrage graag tegemoet op rekening NL81 TRIO 0197 7089 27 van de Nieuwe Bijbelschool. Voor meer informatie en bij vragen kunt u altijd een bericht sturen naar info@denieuwebijbelschool.nl.

Frans Breukelman: Bij het begin beginnen
Morgen, woensdag 12 juni 2019, is de openbare verdediging van het proefschrift van Gerard van Zanden: Bij het begin beginnen. Het Bijbels-theologische project van Frans Breukelman, geschreven onder begeleiding van Rinse Reeling Brouwer en Klaas Spronk. De plechtigheid is om 15:45 uur in de aula van de VU. Wij zien uit naar dit nieuwe boek over de pionier van de Bijbelse Theologie.

Theologentafels
Rond de zomer, op de donderdagen 11 juli en 5 september, vinden de volgende ‘Theologentafels’ plaats. Het idee is: om 18:30 uur een eenvoudige maaltijd in het restaurant van de Nieuwe Poort aan de Amsterdamse Zuidas (Claude Debussylaan 2) en daarna, van 19:30 tot 21:30 uur, in gesprek over een thema-met-tekst. Op 11 juli zal Marco Visser een werkvertaling van Jesaja 52:13 – 53:12 voorleggen, over de zgn. knecht van JHWH. Een tekst met een enorme interpretatiegeschiedenis: ‘Surely, he hath borne our griefs and carried our sorrows,’ laat Händel zingen. Maar wat staat er precies (en wat niet)? Lijden-voor-anderen, hoe komt dat hier ter sprake? Meld je voor 1 juli aan via: info@denieuwebijbelschool.nl. Bijbelse Theologie anno nu: heel welkom.

Wilt u geen nieuwsbrieven meer  ontvangen? om u af te melden.