De Nieuwe Bijbelschool: Nieuwsbrief oktober 2019

logo nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2019

Het ene talent

‘Een dominee moet zich bedenken dat hij straks voor de rechterstoel moet verschijnen en de vraag moet beantwoorden: “Wat heb je met dat ene talent gedaan, dat ik je gegeven heb?” Als dan het antwoord na enig nadenken moet luiden: “O, de Biblia Hebraica?! Die heb ik netjes in mijn boekenkast bewaard. Ik lever mijn Tenachje u geheel ongeschonden terug!” Wat dan? Ga uit in de buitenste duisternis? Wie weet krijgt de dominee nog een kans om z’n Hebreeuws op te halen, want zonder kan hij of zij in de hemel niks beginnen. En zo ook op aarde.’
Lees hier de column van Marco Visser.

Waarom in hemelsnaam moet een predikant Hebreeuws en Grieks kennen?

Daarover gaat het op woensdagmiddag 6 november in het debat dat wij aan de PThU te Amsterdam organiseren. Predikanten Jan Offringa (van het netwerk Liberaal Christendom) en Ad van Nieuwpoort (Nieuwe Bijbelschool) gaan in gesprek. ‘Hoeft niet zo nodig’ tegenover ‘het kan niet zonder’... mis het niet. Van 15:00 tot 16:30 uur, borrel na afloop. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

De Nieuwe Bijbelschool aan de PThU

Met het gesprek op 6 november markeren we tevens de start van onze werkzaamheden aan de Protestantse Theologische Universiteit. Marco Visser zal een dag in de week aan de PThU te Amsterdam werken om colleges en andere activiteiten te organiseren, waarbij het draait om de tweeslag oude bronnen – nieuwe tijden. Er zijn al veel contacten gelegd, eerste Bijbelklassen en gastcolleges zijn in voorbereiding. Wij houden u op de hoogte.

Permanente educatie: van tekst tot preek

Nieuw is ook onze inbreng in het programma van de nascholing voor predikanten en kerkelijk werkers. Ad van Nieuwpoort geeft samen met André Verweij een tweedaagse cursus ‘Van tekst tot preek’. Deze vindt plaats op 3 en 4 februari 2020 en gaat in het bijzonder over preken in de lijdenstijd en met Pasen. Hoe maak je de vertaalslag van de teksten, zoals die van oudsher in de Paasdiensten klinken, naar de actualiteit, de levende werkelijkheid van de hoorders? Klik hier voor meer informatie en aanmelden (tot 13 december).

Save the Date

Om vast te noteren: op 15 januari 2020 is de eerstvolgende Theologentafel. We beginnen om 18:30 uur met een eenvoudige maaltijd in het restaurant van de Nieuwe Poort aan de Amsterdamse Zuidas (Claude Debussylaan 2). Om 19:30 uur gaan we in gesprek over het boek Job o.l.v. Ad van Nieuwpoort.
En op 28 januari is het Barthianum aan de PThU, de jaarlijkse studiedag over het werk van Karl Barth. Deze keer over het thema theologische exegese: hoe verhouden dogmatiek en exegese zich tot elkaar? Ook wordt er een exegese van Frans Breukelman besproken o.l.v. Gerard van Zanden, die onlangs aan de PThU promoveerde op een onderzoek naar leven en werk van Breukelman. Klik hier voor meer informatie.

 

Wilt u geen nieuwsbrieven meer  ontvangen? om u af te melden.