De Nieuwe Bijbelschool: Nieuwsbrief december 2019

logo nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2019

Beste mensen,

Na het afscheid van onze hoogleraar Rinse Reeling Brouwer zijn wij niet op onze lauweren gaan rusten. Wij beschouwen het als een grote verantwoordelijkheid om de theologie- en exegesetraditie in het spoor van o.a. Miskotte, Breukelman, Deurloo, Bakker en Zuurmond een plaats te laten behouden in het onderwijs aan toekomstige predikanten aan de Protestantse Theologische Universiteit. Juist ook in een tijd waarin onze samenleving snakt naar een bezield verhaal. Wij zijn ervan overtuigd dat een opnieuw, literair lezen van de bronnen een rol van betekenis kan spelen voor velen die oriëntatie zoeken. Wij gaan dan ook niet mee met tendensen die menen dat een grondige bestudering van Tenach en Evangelie niet meer van deze tijd zou zijn. Hoe kan de kerk midden in de samenleving staan zonder toegang te hebben tot de bronnen van het profetisch en apostolisch getuigenis?

Om te voorkomen dat dit geluid naar de achtergrond verdwijnt, hebben wij u dringend nodig. Zoals u weet, is vanaf 1 januari 2020 Marco Visser voor een dag in de week verbonden aan de PThU om activiteiten voor studenten en predikanten op te zetten vanuit de stichting De Nieuwe Bijbelschool. We hebben het dan over de permanente educatie, over colleges exegese en bijbelse theologie, maar ook over kleine en grote evenementen voor studenten en belangstellenden, waarin actuele vragen worden verbonden met de oude bronnen. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u al enkele vruchten ervan, zoals een verslag van ons debat aan de PThU op 6 november over het predikantschap en de grondtalen, dat heel wat stof deed opwaaien.

Marco Visser zal mensen uit de wereld van de theologie, kerk, politiek en bedrijfsleven uitnodigen om de actuele vragen te agenderen bij hen die opgeleid worden om de kansel op te gaan door heel het land heen. De tijd is voorbij om te denken in termen van modaliteiten en scholen: het komt er nu op aan dat het bijbelverhaal spreekt om tegengif te bieden tegen cynisme en fundamentalisme. Hoe relevant kunnen de verhalen zijn voor de bezinning op de toekomst van onze economie, ons mensbeeld, de toenemende robotisering, etcetera. Omdat het in de Bijbel immers steeds weer draait om de vraag: Wat heeft een mens nodig om optimaal mens te kunnen zijn? En, wat maakt een samenleving tot een samenleving? Vragen die door heel de Bijbel heen, van Genesis tot Openbaring, aan de orde zijn.

We hebben in het verleden gelukkig nooit zo’n dringend beroep op u hoeven doen, maar nu is het urgent. Voor onze onderwijsplek aan de PThU moeten wij als stichting, voor de komende twee jaar, voor zo’n 24.000 Euro garant staan. Daarvan hebben we dankzij gulle giften inmiddels 13.000 Euro binnengekregen. Wij hebben nu dus nog een bedrag van 11.000 Euro nodig. En we vertrouwen erop dat we dit bedrag bij elkaar kunnen krijgen. Onze Leerstoel Stichting heeft een ANBI status en uw gift op die rekening is dus ook belastingaftrekbaar. Mogen we op u rekenen? Zonder uw financiële steun lukt het ons niet.

Als donateur wordt u op de hoogte gehouden van onze activiteiten en ontvangt u als eerste uitnodigingen voor evenementen. U kunt uw bijdrage overmaken op NL26 TRIO 0198 5063 84 t.n.v. de stichting Leerstoel Miskotte/Breukelman. Bij voorbaat dank!

Met vriendelijke groet,

Ad van Nieuwpoort, voorzitter

 

Grondtalendebat

Waarom in hemelsnaam moet een predikant Hebreeuws en Grieks kennen? Daarover organiseerden wij op 6 november een gesprek aan de PThU Amsterdam. Predikanten Jan Offringa (van het netwerk Liberaal Christendom) en Ad van Nieuwpoort (De Nieuwe Bijbelschool) gingen in debat, samen met Barbara de Groot (predikant in Velsen) en Mart Jan Luteyn (student aan de PThU). De verhalen zijn nu op onze website terug te lezen. Op onze Facebookpagina zijn ook de links naar de verslagen in Reformatorisch Dagblad en Nederlands Dagblad te vinden.

Permanente educatie: van tekst tot preek

Nieuw is ook een inbreng in het programma van de nascholing voor predikanten en kerkelijk werkers. Ad van Nieuwpoort geeft samen met André Verweij een tweedaagse cursus ‘Van tekst tot preek’. Deze vindt plaats op 3 en 4 februari en gaat in het bijzonder over preken in de lijdenstijd en met Pasen. Hoe maak je de vertaalslag van de teksten naar de actualiteit? Meer informatie en aanmelden (kan tot 13 december).

Theologentafel over Job

Op woensdag 15 januari 2020 is de eerstvolgende Theologentafel. We beginnen om 18:30 uur met een eenvoudige maaltijd in het restaurant van de Nieuwe Poort aan de Amsterdamse Zuidas (Claude Debussylaan 2). Om 19:30 uur gaan we in gesprek over het boek Job o.l.v. Ad van Nieuwpoort. Voor meer informatie en aanmelding: secretariaat@denieuwepoort.org.

 

Wilt u geen nieuwsbrieven meer  ontvangen? om u af te melden.