De Nieuwe Bijbelschool: Donateursactie + terug- en vooruitblik

logo nieuwsbrief

2e NIEUWSBRIEF DECEMBER 2019

Zeer gewaardeerde donateurs,

Twee weken geleden maakten wij u erop attent dat we nog zo’n 11.000 euro nodig hebben om ervoor te zorgen dat namens De Nieuwe Bijbelschool Marco Visser binnen de Protestantse Theologische Universiteit de ‘Amsterdamse inspiratie’ ook verder kan laten waaien. Een literaire manier van bijbellezen en theologiseren die er primair op gericht is te zoeken naar de betekenis van het grote verhaal van de Bijbel voor de tijden waarin wij leven.

Mijn oproep aan u was urgent en is als zodanig door u ook begrepen. Tot onze vreugde is in twee weken tijd het resterende bedrag dat wij nog nodig hebben, gedaald tot 7000 euro. Daarom vragen wij nu nog een keer heel dringend uw aandacht. Hoe mooi zou het zijn als wij voor het einde van het jaar dit resterende bedrag binnen hebben, opdat wij ons aan het begin van het nieuwe jaar weer helemaal kunnen gaan richten op de inhoud en het organiseren van meer zinvolle activiteiten.

Zijn er onder u niet zeven mensen te vinden die hier hun eindejaarsgift (belastingaftrekbaar) aan zouden willen besteden? Hoe bijbels klinkt dit getal van zeven niet? Uiteraard is iedere bijdrage zeer welkom. U helpt ons ermee om toekomstige predikanten warm te maken voor een bevlogen leeswijze van de aloude Schriften.

Doet u mee? We zouden het geweldig op prijs stellen! Klik hier om nu meteen te doneren:
doneerknop

Met een hartelijke wens voor inspirerende Kerstdagen,

Ad van Nieuwpoort, voorzitter

 

 

Cursus voor godsdienstdocenten

In 2020 organiseert Marco Visser aan de PThU een cursus voor godsdienstdocenten in het voortgezet onderwijs. Er blijkt vraag naar te zijn weer eens terug te keren naar de bronnen. Inspirerend voor de docent zelf, maar ook verhelderend met het oog op het vak: waarover gaan de bijbelse verhalen als je probeert ze onvooringenomen te lezen? Hoe ziet de woordwereld van de Schrift eruit? En dan de vertaalslag: hoe raakt het verhaal aan de leefwereld van jongeren? Op vijf maandagen in januari-juni. Kent u iemand voor wie het interessant zou kunnen zijn, geef het graag door. Meer informatie: m.visser@pthu.nl.

Theologentafel over Job

20191219 3

Op woensdag 15 januari 2020 is de eerstvolgende Theologentafel. We beginnen om 18:30 uur met een eenvoudige maaltijd in het restaurant van de Nieuwe Poort aan de Amsterdamse Zuidas (Claude Debussylaan 2). Om 19:30 uur gaan we in gesprek over het boek Job o.l.v. Ad van Nieuwpoort. Voor meer informatie en aanmelding: secretariaat@denieuwepoort.org.

Grondtalendebat

20191219 2

Op 6 november organiseerden wij aan de PThU Amsterdam een middag over het predikantschap en de grondtalen. Jan Offringa en Ad van Nieuwpoort gingen, samen met Barbara de Groot en Mart Jan Luteyn, in debat. Een volle zaal, een goed gesprek. Lees hier het verslag in het Refomatorisch Dagblad. Volgende evenementen zijn al weer in voorbereiding.

20191219 1
(foto: Gerrit van Dijk)

 

Wilt u geen nieuwsbrieven meer  ontvangen? om u af te melden.