De Nieuwe Bijbelschool: Nieuwsbrief februari 2020

logo nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2020

Zeer geachte donateurs en betrokkenen,
Dankzij uw royale bijdrage is het gelukt! De reacties op onze oproep in december waren meer dan bemoedigend. In zeer korte tijd kwam het benodigde bedrag binnen, waarvoor wij garant wilden staan in de samenwerking met de Protestantse Theologische Universiteit. Wij zijn u daar als De Nieuwe Bijbelschool zeer erkentelijk voor. We kunnen nu weer volop aan het werk. Op 1 januari is Marco Visser namens ons aan de PThU aangesteld om een frisse ‘Amsterdamse’ wind te laten waaien aan de predikantsopleiding. Tal van activiteiten staan in de steigers.

20200212 1

(rector PThU Mechteld Jansen en Marco Visser)

Ook in het kader van de permanente educatie van predikanten en kerkelijk werkers kon al een inbreng gerealiseerd worden. Zo heb ikzelf afgelopen week twee dagen, samen met André Verweij, met een veelkleurige groep predikanten heel intensief mogen werken aan de vraag hoe je nu vandaag de dag komt van die oude bron tot een preek die verwoordt wat er in deze tijd gezegd wil worden. Het werden zeer inspirerende dagen vol enthousiasme en plezier, waaruit maar weer eens bleek hoe zinvol het is om de grondtekst te ontdekken en daarin zoveel stof vinden voor de preek.
Over andere activiteiten wordt u door Marco Visser nader geïnformeerd. Wij wensen hem veel moed en plezier toe in het werk dat hij nu gestalte kan geven.
We houden u graag op de hoogte!
Met vriendelijke groet,
Ad van Nieuwpoort, voorzitter

DNB College Tour
Freek de Jonge @PThU 15 april

20200212 2

Wat hebben de theologie en de samenleving elkaar te zeggen en te vragen? De Nieuwe Bijbelschool organiseert op 15 april de eerste DNB College Tour. Predikant Ad van Nieuwpoort en cabaretier Freek de Jonge gaan met elkaar in gesprek over de rol van bijbelverhalen en de rol van profeet in deze tijd. Met veel ruimte voor studenten om vragen te stellen en mee in gesprek te gaan.
Save the date! Woensdag 15 april / 16:15-17:15 uur / PThU Amsterdam / borrel na afloop.

Barthianum
Verzoening is een gebeuren. Geen theorie of systeem, maar een verhaal dat verteld wil worden. Aldus de Picasso van de theologie, Karl Barth. Op 28 januari was de jaarlijkse Barth-studiedag, deze keer gewijd aan de verzoeningsleer.

20200212 3

Sinds een jaar of 25 wordt het ‘Barthianum’ georganiseerd, destijds op initiatief van Nico Bakker en Gerrit Neven, nu mede door De Nieuwe Bijbelschool samen met Gerard van Zanden en Edward van ’t Slot aan de PThU. Volgend jaar weer!

20200212 4

Van tekst tot preek

20200212 5

Op 3 en 4 februari gaven Ad van Nieuwpoort en André Verweij een cursus op Nieuw Hydepark. Over Johannes 18 tot 20, over lijden en opstanding, met de vinger bij de woorden, zoeken naar de actuele betekenis.

20200212 6

Like ook onze pagina op Facebook!

Wilt u geen nieuwsbrieven meer  ontvangen? om u af te melden.