Ad van Nieuwpoort

adnieuw

(Foto: Gert Jan vd Tuk)

Dr Ad van  Nieuwpoort (1966) studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam, waar  hij in 2006 promoveerde op een studie naar het Messiaanse tegoed van het  evangelie naar Lukas (handelsuitgave 'Tenach Opnieuw, over het Messiaanse tegoed  van het evangelie naar Lukas'(Van Gennep). Hij was van 1996 – 2004 predikant te  Amstelveen en wetenschappelijk medewerker aan de theologische faculteit van de  Universiteit van Amsterdam. Hij werd bekend door zijn eerste pennenvrucht in  1997: 'De kleine Mensengod, de bijbel kan ons nog meer vertellen'. Daarin breekt  hij een lans voor een hernieuwde lezing van de bijbelse teksten. Als de bijbel  geen historische verslagen bevat, waar gaat het in al die verhalen dan wel over?  In elk geval hebben volgens Van Nieuwpoort deze oude verhalen ons nog veel  nieuws te vertellen en zal een eerlijke ontmoeting met deze teksten de lezers en  hoorders blijvend kunnen veranderen en inspireren. Ad van Nieuwpoort heeft zich  in deze jaren ook  intensief beziggehouden met de uitgave van het nagelaten  werk van zijn leermeester Frans Breukelman en was tevens redactievoorzitter van  de bijbels-theologische serie Om het levende Woord.

Van 2004 – 2012  was Ad van Nieuwpoort predikant van de Thomaskerk te Amsterdam. Daar  was hij een van de initiatiefnemers van het project Zingeving Zuidas en  oprichter van het ThomasTheater, een cultureel centrum voor verdieping en  verstrooiing. In 2011 verscheen van zijn hand 'In Babel', actuele bespiegelingen  bij het profetenboek Ezechiël' (Skandalon), in 2012 schreef hij met Ruben van  Zwieten 'De bijbel op de Zuidas' (Prometheus) en samen met Mirjam Elbers 'Bijbel  voor beginners' (Van Gennep). Sinds november 2012 is Ad van Nieuwpoort predikant  te Bloemendaal en Overveen.

linkedin