Marco Visser

 marcovisser 2

Marco Visser (1976) studeerde theologie in Amsterdam, Heidelberg en Leiden. Na een periode in Duitsland werkzaam te zijn geweest werd hij predikant in Amstelveen. Sinds 2011 is hij als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente te Heemskerk. Hij werkt aan een proefschrift over pars-pro-toto-structuren in het Oude Testament.

Zwaartepunt in zijn werk is de Bijbelse Theologie. Als predikant wil hij de gemeente helpen om te komen en te blijven bij de bron: de Bijbel. Vanuit de overtuiging dat de bijbelse verhalen hier en nu zeggingskracht hebben, richting geven en gemeenschap creëren. Daarbij doet het er niet toe of de lezers zichzelf nu als 'gelovig' of 'ongelovig', als 'kerkelijk' of 'onkerkelijk', bestempelen. Dergelijke categorieën worden door de teksten zelf verstoord, is steeds weer de ervaring. Rond de Schriften van Israël ontstaat er een echte ontmoeting en wordt ons hokjesdenken gelukkig gerelativeerd.

Marco Visser leidt, in en buiten de gemeente, Bijbelleeskringen. In zijn werk als predikant is een van de aandachtspunten het vertellen van Bijbelverhalen voor kinderen.

Enkele artikelen:

Leerling worden (over de 'missionaire kerk'), 2012

Pasen als verzet, 2011

Edda en Thora als zelfonderzoek (over het boek van K.H. Miskotte), 2011

Het schandaal Jezus, 2008

De heilige Geest in Lukas en Handelingen, 2006