Leerhuis

Met elkaar om tafel rond de Schrift. Dat is de essentie van het leerhuis, zoals die voortkomt uit de Joodse traditie. Op zondag verzamelt de gemeente zich rond het Woord, maar ook doordeweeks komt zij al samen om te 'lernen'. Samen alvast heel nauwkeurig de Bijbeltekst van de komende zondag lezen, nadenkend over de vraag wat er in die tekst nu precies gezegd wil worden. Of samen in een serie bijeenkomsten het werk van een bepaalde theoloog lezen of een Bijbelboek behandelen. Het leerhuis biedt met andere woorden verdieping.
 
De Nieuwe Bijbelschool biedt een leerhuis voor beginnende predikanten en kerkelijk werkers die in de praktijk van hun werk behoefte hebben aan toerusting en nieuwe inspiratie. Door bijvoorbeeld speciale Bijbelklassen aan te bieden rondom Bijbelboeken die op dat moment volgens het oecumenisch leesrooster worden gelezen. Ook organiseert De Nieuwe Bijbelschool symposia, debatavonden en boekpresentaties over thema's die nauw raken aan de Bijbelse theologie in het voetspoor van K.H. Miskotte en F.H. Breukelman.
 

Meer weten over de bijbelklassen van De Nieuwe Bijbeschool? Neem gerust contact met ons op.

foto