Agenda

Back to the Bible

De Nieuwe Poort en de Nieuwe Bijbelschool organiseren gezamenlijk een reeks colleges onder de titel Back to the Bible. Bedoeld voor beginnende predikanten, geestelijk verzorgers en andere voorgangers in hun eerste werkjaren, alsmede voor studenten aan o.a. de Protestantse Theologische Universiteit. De synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft zich in november 2015 gebogen over het rapport ‘Waar een Woord is, is een weg’, waarin het gaat over een beweging van back to basics. Iets om het van harte mee eens te zijn, met dien verstande dat wij die basics o.i. op het spoor komen als wij ons oor bij Mozes en de Profeten te luisteren leggen. Het zou wel eens kunnen dat er juist bij de jonge generatie theologen en predikanten behoefte is aan bezinning hierop.

De bijeenkomsten zullen zijn op donderdagochtenden van 10:00 tot 11:30 uur in de Nieuwe Poort aan de Amsterdamse Zuidas, om te beginnen op 21 april, 19 mei en 23 juni 2016. Inleiders zijn Ad van Nieuwpoort en Marco Visser. Het zal gaan over de grondstructuren van Oude en Nieuwe Testament; vandaaruit zullen we reflecteren op onze tijd, waarin het een groot goed is om weer terug te gaan naar de oude bronnen.

Meer informatie bij Carmen Snijders: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Alom klinkt er een roep om inhoud. In de kerk, aan de theologische faculteit en breed in de
samenleving. Juist nu de kerk tot in de marge is teruggedrongen, wordt de vraag naar wat de
kerk is en waar zij voor staat urgent.

Tegen die achtergrond is er een nieuw initiatief: De Nieuwe Bijbelschool. De Nieuwe Bijbelschool meent dat wij voor een antwoord op deze urgente vragen terug moeten naar de bronnen. Terug naar het getuigenis van Mozes, de Profeten en Jezus. Als daar niet meer gehoord kan worden waar het ten diepste om gaat in geloof en leven, waar dan wel? Maar hoe ingewikkeld is het om deze bron voor zichzelf te laten spreken. Er ligt een hoop stof op die er eerst moet worden afgeblazen.

De Nieuwe Bijbelschool wil een platform zijn waarin de urgente vragen van vandaag worden betrokken op een opnieuw leren lezen van de oerteksten van Tenach en Evangelie. Een plaats om met elkaar weer opnieuw de bijbelse woordwereld te ontdekken in de verwachting dat het in die bijbelse verhalen nog wel eens over onze vragen zou kunnen gaan.

De Nieuwe Bijbelschool ontwikkelt activiteiten voor studenten theologie, beginnende predikanten, kerkelijk werkers, jongerenwerkers en mensen die de bijbel nog een kans willen geven. Door middel van onbevangen bijbelklassen en allerhande cursussen wil zij een handreiking doen bij het zoeken naar een nieuw verstaan van deze aloude verhalen.

Daarnaast ondersteunt De Nieuwe Bijbelschool het leerhuis en cursuswerk in Nederland en omliggende landen met advies, een poule aan potentiele sprekers en suggesties voor opbouwwerk.

Ook zoekt De Nieuwe Bijbelschool naar mogelijkheden om het bijbelse verhaal vruchtbaar
te maken voor het publieke debat in samenleving en bedrijfsleven.

Aan De Nieuwe Bijbelschool is ook een leerstoel verbonden: de leerstoel Miskotte/Breukelman aan de PThU, met als bijzonder hoogleraar prof. dr. Rinse Reeling Brouwer.

Verslagen

Op maandag 25 januari was de studiemiddag onder het motto: De tekst mag het zeggen! Georganiseerd in samenwerking met de Societas Hebraica Amstelodamensis en het Bijbels Museum; een dag ter ere van de 80e verjaardag van Karel Deurloo, emeritus hoogleraar Oude Testament en Bijbelse Theologie.

Hier kunt u een verslag van de feestelijke middag lezen. 

Via deze link komt u bij de 'efemeride' van Piet van Midden, de dagelijkse portie Hebreeuws. Voor deze gelegenheid een speciale versie.

En hier vindt u de lezing van Rinse Reeling Brouwer. 

Klik hier om te kijken naar een filmpje over de inspiratiedag van het jeugdwerk van de Protestantse Kerk Nederland (JOP/HGJB) op 21 juni 2012 bij De Nieuwe Bijbelschool.

20121005 interview 2
Archief...

Column

adnieuw

Door Ad van Nieuwpoort

Geen succes
De Princeton hoogleraar Johannes Haushofer besloot onlangs een CV met zijn mislukkingen te publiceren. Zijn argumentatie: 'Het meeste dat ik probeer mislukt, maar die mislukkingen zijn vaak onzichtbaar. Wat zichtbaar wordt zijn over het algemeen alleen maar de successen.' Een boeiende actie die afgelopen tijd verschillende navolgers had. Zo somde op Radio 1 ook schrijver Ronald Giphart zijn mislukkingen op en deed daarbij een pleidooi voor de dag van de mislukking. Een dag geen vrolijke plaatjes met onze successen op Facebook maar alleen maar met wat niet lukte. Leert een mens niet meer van zijn mislukkingen dan van zijn successen?


Lees meer...
Archief...

Onze nieuwsbrief