Agenda

Back to the Bible

Studiedag voor jonge theologen op 16 februari

De Nieuwe Bijbelschool en de Nieuwe Poort organiseren op donderdag 16 februari een studiedag voor theologiestudenten en beginnende voorgangers onder het motto: Back to the Bible. Je gaat de kansel op… en dan? Of, je hebt een leeskring in een café met mensen voor wie de bijbel nieuw is… en dan? Je hebt de tekst voor je, maar wat is de zeggingskracht voor vandaag en hoe is dat te verwoorden? Hoe te vertalen en te vertolken?

We gaan ‘van tekst tot preek’: in de ochtend worden er enkele bijbels-theologische lijnen uitgezet, waarna we in groepen teksten uit OT en NT lezen. ’s Middags zoomen we in op de vraag: Wat wil het anno 2017 zéggen, hoe raakt het aan de huidige tijd?

De dag is onder leiding van Ad van Nieuwpoort en Marco Visser, vindt plaats in de Nieuwe Poort aan de Amsterdamse Zuidas (Claude Debussylaan 2, vlakbij station Zuid/WTC) en is van 10:00 tot 16:00 uur. Kosten: 25,- euro, inclusief koffie, thee en lunch.

Aanmelden kan tot 5 februari bij Carmen Snijders via: secretariaat[@]denieuwepoort.org

 

 

 

 

 

Alom klinkt er een roep om inhoud. In de kerk, aan de theologische faculteit en breed in de
samenleving. Juist nu de kerk tot in de marge is teruggedrongen, wordt de vraag naar wat de
kerk is en waar zij voor staat urgent.

Tegen die achtergrond is er een nieuw initiatief: De Nieuwe Bijbelschool. De Nieuwe Bijbelschool meent dat wij voor een antwoord op deze urgente vragen terug moeten naar de bronnen. Terug naar het getuigenis van Mozes, de Profeten en Jezus. Als daar niet meer gehoord kan worden waar het ten diepste om gaat in geloof en leven, waar dan wel? Maar hoe ingewikkeld is het om deze bron voor zichzelf te laten spreken. Er ligt een hoop stof op die er eerst moet worden afgeblazen.

De Nieuwe Bijbelschool wil een platform zijn waarin de urgente vragen van vandaag worden betrokken op een opnieuw leren lezen van de oerteksten van Tenach en Evangelie. Een plaats om met elkaar weer opnieuw de bijbelse woordwereld te ontdekken in de verwachting dat het in die bijbelse verhalen nog wel eens over onze vragen zou kunnen gaan.

De Nieuwe Bijbelschool ontwikkelt activiteiten voor studenten theologie, beginnende predikanten, kerkelijk werkers, jongerenwerkers en mensen die de bijbel nog een kans willen geven. Door middel van onbevangen bijbelklassen en allerhande cursussen wil zij een handreiking doen bij het zoeken naar een nieuw verstaan van deze aloude verhalen.

Daarnaast ondersteunt De Nieuwe Bijbelschool het leerhuis en cursuswerk in Nederland en omliggende landen met advies, een poule aan potentiele sprekers en suggesties voor opbouwwerk.

Ook zoekt De Nieuwe Bijbelschool naar mogelijkheden om het bijbelse verhaal vruchtbaar
te maken voor het publieke debat in samenleving en bedrijfsleven.

Aan De Nieuwe Bijbelschool is ook een leerstoel verbonden: de leerstoel Miskotte/Breukelman aan de PThU, met als bijzonder hoogleraar prof. dr. Rinse Reeling Brouwer.

Verslagen

Klik hier voor een interview met Ad van Nieuwpoort in het programma 'De verwondering'.

Op maandag 25 januari 2016 was de studiemiddag onder het motto: De tekst mag het zeggen! Georganiseerd in samenwerking met de Societas Hebraica Amstelodamensis en het Bijbels Museum; een dag ter ere van de 80e verjaardag van Karel Deurloo, emeritus hoogleraar Oude Testament en Bijbelse Theologie.

Hier kunt u een verslag van de feestelijke middag lezen. 

Via deze link komt u bij de 'efemeride' van Piet van Midden, de dagelijkse portie Hebreeuws. Voor deze gelegenheid een speciale versie.

En hier vindt u de lezing van Rinse Reeling Brouwer. 

Klik hier om te kijken naar een filmpje over de inspiratiedag van het jeugdwerk van de Protestantse Kerk Nederland (JOP/HGJB) op 21 juni 2012 bij De Nieuwe Bijbelschool.

20121005 interview 2
Archief...

Column

adnieuw

Door Ad van Nieuwpoort

'Gewogen en te licht bevonden'


Op de ochtend van 9 november jl. was het deze tekst die zomaar bij mij binnenkwam: 'Gewogen en te licht bevonden'. Deze tekst komt uit het boek Daniel dat niet zo lang voor onze jaartelling werd geschreven. Verhalen om een gemeente in nood te bemoedigen. Deze tekst staat in het vijfde hoofdstuk waarin het gaat over de zoon van de beruchte Koning Nebukadnezar. Een man die in zijn waanzin de slachters door de straten van zijn rijk deed gaan om alle wijzen om te brengen. Puur en alleen omdat zij zijn droom niet konden vertellen en uitleggen.


Lees meer...
Archief...

Onze nieuwsbrief