Welkom bij
De Nieuwe Bijbelschool

Oude bronnen voor nieuwe tijden
PodcastTheologentafelExegesezoomNascholing predikanten

Image
Beste mensen!

‘Het woord van JHWH was schaars in die dagen, geen visioen brak door’. Zo zet het grote profetenboek van Samuël in. Het raakt aan de tijd waarin wij op dit moment leven. Velen ervaren deze tijd als uiterst onzeker en verwarrend. Oude instituties en vanzelfsprekendheden wankelen en goede alternatieven doen zich nog maar nauwelijks voor. Belangrijke waarden die wij na WOII  broos tot stand wisten te brengen, lijken te eroderen en politiek leiderschap staat onder druk. Iemand die het waagt met een visie wordt al snel gewantrouwd of in een hoek gezet, zodat niemand het meer lijkt aan te durven. We houden ons hart vast over wat er op ons continent en verder in de globale wereld gebeurt. Wint de brute hang naar macht of houdt de met moeite en veel strijd veroverde waarde van de democratie en menselijkheid stand?

Maar, om met de vervolgwoorden uit het boek Samuël te spreken: ‘De lamp Gods was nog niet uitgedoofd’.
In de schriften van Mozes en Jezus wordt ons voorgespeld hoe die lamp steeds weer verschijnt, zonder dat ook maar iemand het verwacht. Steeds weer worden lichtjes aangestoken die de wanhoop breken. En die lichtjes vinden we vaak niet op de plaatsen waar wij het gangbaar verwachten en zoeken. Die lichtjes verschijnen misschien wel het eerst waar je ze juist niet zoekt. In het evangelie van Kerst vonden we het in een onaanzienlijk kind in de kribbe. Niet de grote machtslampen van Herodes, maar een sterretje moest ons de weg wijzen. En zo is het misschien ook wel deze dagen. In tijden van schaarste kan het zomaar aan ons verschijnen: een inzicht, een visioen dat ons verder helpt in het anders denken en het anders leven. Het is het grote nochtans waar heel de bijbel vol van is. Om dat te kunnen opdiepen hebben we wel goede exegeten nodig die het willen wagen met de profetenwoorden. Genoeg te doen dus, ook als Nieuwe Bijbelschool!

Ik wens u een inspirerend jaar!

Ad van Nieuwpoort, voorzitter.

Ons nieuws

Boekpresentatie

Op 25 november 2022 was de presentatie van het boek ‘Blijf bij je bevrijder. Theologisch portret van Rochus Zuurmond’ in de Pauluskerk in Rotterdam. Sprekers waren de auteur Herman Meijer, Marco Visser en Ilke Jacobs.

Onze podcasts


Wat is de Bijbel voor een boek? Verzameling dogmatische waarheden waar je in moet geloven? Mooi verhaal met een moraal, een museum van oudheden? Of kan het ook anders? Luister naar onze Podcast De Nieuwe Bijbelschool. Marco Visser en Rob Ittmann gaan in gesprek met theologen die die Bijbel zo gek nog niet vinden.

Aflevering 16, met Lieke van Zanden, predikant en theoloog in Ede. Over genezingsverhalen uit het Matteüsevangelie, hoe kun je die lezen? En een cantate van Bach: Alles nur nach Gottes Wille. Maar hoezo Gods wil, wat is dat eigenlijk?

Onze columns

Onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief! Ontvang elke 12e van de maand – naar het bekende bijbelse getal – onze email vol activiteiten, columns, quotes en ander mooi nieuws. Het aanmeldformulier vind je hier rechts op de site.

De Nieuwe Bijbelschool is in 2010 opgericht om aandacht te vragen voor de betekenis en de zeggingskracht van bijbelse verhalen voor de tijd waarin wij leven. Zij wil in deze tijd een poging wagen om de bijbelse teksten te ontdoen van allerlei christendommelijke vooroordelen en misverstanden, opdat zij weer voor zichzelf kunnen gaan spreken. De bijbel is volgens ons niet zozeer een bevestiging van onze diepste religieuze verlangens, maar eerder een boek met verhalen die gaan over de vraag wat een mens nodig heeft om optimaal mens te worden.

De Nieuwe Bijbelschool is een platform voor theologiestudenten en predikanten, maar ook voor mensen die zomaar benieuwd zijn of de bijbel nog wat te vertellen heeft.

De Nieuwe Bijbelschool is een onafhankelijke stichting met een plek aan de Protestantse Theologische Universiteit. Daarnaast organiseert zij bijbelklassen, seminars, een podcast en tal van activiteiten op het snijvlak van ‘oude bronnen en nieuwe tijden’.

Tot mei 2019 was aan De Nieuwe Bijbelschool een leerstoel verbonden: de bijzondere leerstoel Miskotte/Breukelman aan de PThU, met prof. dr. Rinse Reeling Brouwer als hoogleraar. Vanaf oktober 2019 is er een nieuw ingestelde onderzoeksplek, waaraan Marco Visser verbonden is.