Image

Ad van Nieuwpoort

Dr Ad van Nieuwpoort (1966) studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 2006 promoveerde op een studie naar het Messiaanse tegoed van het evangelie naar Lukas (handelsuitgave ‘Tenach Opnieuw, over het Messiaanse tegoed van het evangelie naar Lukas’ (Van Gennep).

Hij was van 1996 tot 2004 predikant te Amstelveen en wetenschappelijk medewerker aan de theologische faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Hij werd bekend door zijn eerste pennenvrucht in 1997: ‘De kleine Mensengod, de bijbel kan ons nog meer vertellen’. Daarin breekt hij een lans voor een hernieuwde lezing van de bijbelse teksten. Als de bijbel geen historische verslagen bevat, waar gaat het in al die verhalen dan wel over? In elk geval hebben volgens Van Nieuwpoort deze oude verhalen ons in deze tijd nog veel nieuws te vertellen en zal een eerlijke ontmoeting met deze teksten de lezers en hoorders blijvend kunnen veranderen en inspireren.

Van 2004 tot 2012 was Ad van Nieuwpoort predikant van de Thomaskerk in Amsterdam. Daar was hij initiatiefnemer van het project Zingeving Zuidas en oprichter van het ThomasTheater. Van 2012 - 2020 was hij de predikant van Bloemendaal en Overveen. Daar organiseerde hij onder andere publieke debatten in de zeventiende-eeuwse dorpskerk onder de noemer ‘Areopagus’. Sinds september 2020 is hij de predikant van de Haagse Duinzichtkerk in Benoordenhout.

In 2011 verscheen van zijn hand ‘In Babel’, actuele bespiegelingen bij het profetenboek Ezechiel (Skandalon) en in 2012 schreef hij met Ruben van Zwieten ‘De bijbel op de Zuidas’ (Prometheus). In 2017 verscheen zijn veelbesproken boek ‘Uit de tijd. Wat bezielt een liberale dominee?’ (Prometheus). In datzelfde jaar verscheen over hem de Docu-Film ‘Hier ben ik’ in de bioscoop (Zeppers-film) van de documentairemakers Sarah Vos en Sander Snoep. Ook schreef hij over de actuele betekenis van het bijbelboek Ester in ‘Nu of nooit. Actuele bespiegelingen bij Ester’ (Skandalon, 2018). Zijn laatste boek verscheen in coronatijd, getiteld ‘Leven! Zonder oplossing. De parabel van Job als levensles’ (Prometheus, 2020).

Naast predikant was  Ad van Nieuwpoort jarenlang vast commentator bij het nieuws in het NPO 1 programma Nieuws&Co, thans is hij naast predikant ook toezichthouder bij de Protestantse Theologische Universiteit en veelgevraagd spreker.

Image

Marco Visser

Marco Visser (1976) studeerde theologie in Amsterdam, Heidelberg en Leiden. Na een periode in Duitsland werkzaam te zijn geweest werd hij predikant in Amstelveen en Heemskerk. Sinds 2022 is hij verbonden aan de Protestantse Gemeente te Rotterdam-Schiebroek.

Hij is als onderzoeker werkzaam aan de Protestantse Theologische Universiteit (https://www.pthu.nl/Over-PThU/Organisatie/Medewerkers/m.visser/), waar hij op 9 februari 2022 promoveerde op het proefschrift Pars pro toto: https://societashebraica.nl/component/k2/item/98-pars-pro-toto.

Lees hier meer over het vervolgonderzoek over het bijbels-theologische werk van Rochus Zuurmond.

Zwaartepunt in zijn werk is de Bijbelse Theologie, vanuit de overtuiging dat de bijbelse verhalen hier en nu zeggingskracht hebben en richting geven. Daarbij doet het er niet toe of de lezers zichzelf nu als 'gelovig' of 'ongelovig', als 'kerkelijk' of 'onkerkelijk', bestempelen. Dergelijke categorieën worden door de teksten zelf verstoord, is steeds weer de ervaring. Rond de aloude schriften ontstaat er echte ontmoeting en wordt ons hokjesdenken vrolijk gerelativeerd.

Marco Visser verzorgt leerhuizen, leidt Bijbeltafels en verzorgt samen met Rob Ittmann onze Podcast De Nieuwe Bijbelschool.

Image

Nyckele Sap

Nyckele Sap is in 1989 afgestudeerd aan de TU Delft en na een aantal jaren ingenieurswerk, zelfstandig ondernemer geworden in de wijnhandel en wijnimport in Amsterdam. Als zoon van een predikant al vroeg in aanraking gekomen met een boekenkast op de slaapkamer gevuld met o.a  Barth, Miskotte, Breukelman, Naastepad en Oosterhuis. Mede daardoor betrokken gebleven bij het kerkenwerk met functies in kerkenraden, Colleges van beheer en College van Diakenen van de PKA. 

“Tijdens het lezen van de oude verhalen ontdekken dat wij soms zelf bijvoorbeeld  Noach of Jona zijn, dat geef ik graag door”. De Nieuwe Bijbelschool staat hier ook voor en zorgt ervoor dat de verhalen bestudeerd en toegankelijk blijven.

Image

Peter van Breda

Peter van Breda is als zakenbankier ca. 35 jaar werkzaam geweest bij diverse grote financiële instellingen, totdat hij in 2008 met pensioen ging. Vanuit deze achtergrond is hij altijd betrokken geweest en gebleven bij kerk en Bijbel. Met zijn ervaring in de zakelijke dienstverlening en vanuit zijn diepe overtuiging dat dit in onze tijd zeer gewenst is, ondersteunt hij het initiatief van De Nieuwe Bijbelschool.

‘Dit tijdsgewricht van Ego en Emo kan een flinke scheut verdieping wel gebruiken. De Nieuwe Bijbelschool biedt deze mogelijkheden aan en wel op een hedendaagse wijze, zodat velen toegang krijgen tot de zeggingskracht van de Bijbel.’

Image

Barbara de Groot

Barbara de Groot (1975) is sinds 2021 predikant in Amstelveen. Daarvoor was zij acht jaar predikant in de gemeente Velsen. Ze wil zich inzetten voor de Nieuwe Bijbelschool vanwege haar liefde voor oude talen.

‘Grieks en Hebreeuws zie ik als ‘bedreigde taalsoorten’. Kennis van deze talen is essentieel als je de Bijbel wil begrijpen. Maar lezen gaat langzaam, je moet er echt voor gaan zitten. Doe je dat, dan ontdek je een structuur, woorden lichten op en je gaat verbanden zien. Zo kom je een betekenis op het spoor. En die betekenis blijkt vaak ook voor de hedendaagse lezer heel relevant. Dan gaat het over hoe goed samenleven eruit ziet, of wat solidariteit betekent en wat onze bestemming als mens is. De grootste uitdaging ligt voor mij daarna in het begrijpelijk uitleggen van wat op het eerste gezicht misschien een moeilijke tekst is.’

Barbara de Groot studeerde theologie aan de Vrije Universiteit.