Image

Ad van Nieuwpoort

Dr Ad van Nieuwpoort (1966) studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 2006 promoveerde op een studie naar het Messiaanse tegoed van het evangelie naar Lukas (handelsuitgave ‘Tenach Opnieuw, over het Messiaanse tegoed van het evangelie naar Lukas’ (Van Gennep).

Hij was van 1996 tot 2004 predikant te Amstelveen en wetenschappelijk medewerker aan de theologische faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Hij werd bekend door zijn eerste pennenvrucht in 1997: ‘De kleine Mensengod, de bijbel kan ons nog meer vertellen’. Daarin breekt hij een lans voor een hernieuwde lezing van de bijbelse teksten. Als de bijbel geen historische verslagen bevat, waar gaat het in al die verhalen dan wel over? In elk geval hebben volgens Van Nieuwpoort deze oude verhalen ons in deze tijd nog veel nieuws te vertellen en zal een eerlijke ontmoeting met deze teksten de lezers en hoorders blijvend kunnen veranderen en inspireren.

Van 2004 tot 2012 was Ad van Nieuwpoort predikant van de Thomaskerk in Amsterdam. Daar was hij initiatiefnemer van het project Zingeving Zuidas en oprichter van het ThomasTheater. Van 2012 - 2020 was hij de predikant van Bloemendaal en Overveen. Daar organiseerde hij onder andere publieke debatten in de zeventiende-eeuwse dorpskerk onder de noemer ‘Areopagus’. Sinds september 2020 is hij de predikant van de Haagse Duinzichtkerk in Benoordenhout.

In 2011 verscheen van zijn hand ‘In Babel’, actuele bespiegelingen bij het profetenboek Ezechiel (Skandalon) en in 2012 schreef hij met Ruben van Zwieten ‘De bijbel op de Zuidas’ (Prometheus). In 2017 verscheen zijn veelbesproken boek ‘Uit de tijd. Wat bezielt een liberale dominee?’ (Prometheus). In datzelfde jaar verscheen over hem de Docu-Film ‘Hier ben ik’ in de bioscoop (Zeppers-film) van de documentairemakers Sarah Vos en Sander Snoep. Ook schreef hij over de actuele betekenis van het bijbelboek Ester in ‘Nu of nooit. Actuele bespiegelingen bij Ester’ (Skandalon, 2018). Zijn laatste boek verscheen in coronatijd, getiteld ‘Leven! Zonder oplossing. De parabel van Job als levensles’ (Prometheus, 2020).

Naast predikant was  Ad van Nieuwpoort jarenlang vast commentator bij het nieuws in het NPO 1 programma Nieuws&Co, thans is hij naast predikant ook toezichthouder bij de Protestantse Theologische Universiteit en veelgevraagd spreker.

Image

Marco Visser

Marco Visser (1976) studeerde theologie in Amsterdam, Heidelberg en Leiden. Na een periode in Duitsland werkzaam te zijn geweest werd hij predikant in Amstelveen en Heemskerk. Sinds 2022 is hij verbonden aan de Protestantse Gemeente te Rotterdam-Schiebroek.

Hij is als onderzoeker werkzaam aan de Protestantse Theologische Universiteit (https://www.pthu.nl/Over-PThU/Organisatie/Medewerkers/m.visser/), waar hij op 9 februari 2022 promoveerde op het proefschrift Pars pro toto: https://societashebraica.nl/component/k2/item/98-pars-pro-toto.

Lees hier meer over het vervolgonderzoek over het bijbels-theologische werk van Rochus Zuurmond.

Zwaartepunt in zijn werk is de Bijbelse Theologie, vanuit de overtuiging dat de bijbelse verhalen hier en nu zeggingskracht hebben en richting geven. Daarbij doet het er niet toe of de lezers zichzelf nu als 'gelovig' of 'ongelovig', als 'kerkelijk' of 'onkerkelijk', bestempelen. Dergelijke categorieën worden door de teksten zelf verstoord, is steeds weer de ervaring. Rond de aloude schriften ontstaat er echte ontmoeting en wordt ons hokjesdenken vrolijk gerelativeerd.

Marco Visser verzorgt leerhuizen, leidt Bijbeltafels en verzorgt samen met Rob Ittmann onze Podcast De Nieuwe Bijbelschool.

Image

Rob Ittmann

Rob Ittmann is sinds eind 2019 bestuurslid van De Nieuwe Bijbelschool. Rob was vanaf de oprichting betrokken en werkzaam voor De Nieuwe Poort op de Zuidas en leidde ook de Rotterdamse vestiging. Rotterdam is ook nu nog zijn woonplaats en hij rondde in de zomer van 2022 zijn bachelor Nederlandse Taal en Cultuur af aan de Universiteit van Amsterdam. Rob werkt vanuit zijn eenmanszaak in opdracht voor onder andere het Rotterdam Central District en de Rotterdamse Vrijheidsmaaltijden. Daarnaast runt hij met andere ondernemers een eventspace met podcaststudio Time is the new Space in het Schieblock. 

‘Verhalen helpen je om de wereld om je heen beter te begrijpen. Dat het één waar kan zijn, maar tegelijkertijd het andere ook. Literatuur houd je scherp, zorgt voor rust maar ook voor onrust. Dat waardeer ik aan de bijbellezing van De Amsterdamse School: het gaat over het hier en nu.’

Image

Peter van Breda

Peter van Breda is als zakenbankier ca. 35 jaar werkzaam geweest bij diverse grote financiële instellingen, totdat hij in 2008 met pensioen ging. Vanuit deze achtergrond is hij altijd betrokken geweest en gebleven bij kerk en Bijbel. Met zijn ervaring in de zakelijke dienstverlening en vanuit zijn diepe overtuiging dat dit in onze tijd zeer gewenst is, ondersteunt hij het initiatief van De Nieuwe Bijbelschool.

‘Dit tijdsgewricht van Ego en Emo kan een flinke scheut verdieping wel gebruiken. De Nieuwe Bijbelschool biedt deze mogelijkheden aan en wel op een hedendaagse wijze, zodat velen toegang krijgen tot de zeggingskracht van de Bijbel.’

Image

Shirley Chedi

Shirley Chedi heeft Sinologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden en heeft in China gewoond en gewerkt. Na een periode in de journalistiek volgde ze aan de Vrije Universiteit (VU) een postacademische opleiding tot controller voor de publieke sector. Na 12 jaar werkzaam te zijn geweest aan de VU, waarvan een aantal jaar als controller, is zij overgestapt naar de publieke sector.

‘Voor mij is de bijbel een boek met verhalen van bijzondere schoonheid en zeggingskracht. Ik hoop dat via de Nieuwe Bijbelschool velen toegang zullen vinden tot de schatten die in deze verhalen verborgen zijn.’

Image

Barbara de Groot

Barbara de Groot (1975) is sinds 2021 predikant in Amstelveen. Daarvoor was zij acht jaar predikant in de gemeente Velsen. Ze wil zich inzetten voor de Nieuwe Bijbelschool vanwege haar liefde voor oude talen.

‘Grieks en Hebreeuws zie ik als ‘bedreigde taalsoorten’. Kennis van deze talen is essentieel als je de Bijbel wil begrijpen. Maar lezen gaat langzaam, je moet er echt voor gaan zitten. Doe je dat, dan ontdek je een structuur, woorden lichten op en je gaat verbanden zien. Zo kom je een betekenis op het spoor. En die betekenis blijkt vaak ook voor de hedendaagse lezer heel relevant. Dan gaat het over hoe goed samenleven eruit ziet, of wat solidariteit betekent en wat onze bestemming als mens is. De grootste uitdaging ligt voor mij daarna in het begrijpelijk uitleggen van wat op het eerste gezicht misschien een moeilijke tekst is.’

Barbara de Groot studeerde theologie aan de Vrije Universiteit.