Achtergrond

De Nieuwe Bijbelschool komt voort uit het werk van de theologen Kornelis Heiko Miskotte (1894-1976) en Frans Hendrik Breukelman (1916-1993). Deze twee theologen zijn in Nederland pioniers geweest in het zoeken naar een nieuw verstaan van de Bijbel. Zij hebben een poging gewaagd de Bijbelse teksten zelf aan het woord te laten komen door een grondige exegese en een kritische reflectie op een eeuwenlange interpretatiegeschiedenis. In hun benadering hebben zij zich niet laten leiden door alleen historische, filosofische of dogmatische vragen, maar door de vraag wat de teksten nu zelf zouden willen zeggen. In deze zoektocht hebben zij ontdekt hoezeer de bijbel voor de mens vandaag de dag van betekenis kan zijn. Klik hier voor meer informatie over K.H. Miskotte en F.H. Breukelman.

Een verhaal...
De Nieuwe Bijbelschool wil het werk van K. H. Miskotte (1894-1976) en F. H. Breukelman (1916-1993) voortzetten en vruchtbaar maken voor de kerk, de academie en de samenleving. Zij meent dat dit broodnodig is, omdat alom wordt ervaren hoezeer 'het verhaal' wordt gemist. Niet zozeer een verhaal wat alle antwoorden geeft, maar een verhaal wat de juiste vragen stelt. Een verhaal waarin jijzelf aan het licht komt, en waarin je een spiegel voorgehouden wordt. Met andere woorden: een verhaal 'waarin je kunt leven'.
De Bijbel biedt bij uitstek een verhaal dat ons confronteert met de meest basale vragen van het menselijk bestaan, maar de kerk lijkt in toenemende mate ermee verlegen te zijn. Of de Bijbel wordt door een dogmatische lens bekeken, die de interpretatie van de Bijbelteksten in sterke mate bepaalt. De interpretatiegeschiedenis is dan richtinggevend, en die kan een onbevangen ontmoeting met de tekst danig in te weg staan. Of men leest de Bijbel enkel op het ervaringsniveau van de hedendaagse religieuze mens, en gaat daarbij voorbij aan haar kritische reflectie op het 'mens-zijn' en haar betekenis en boodschap voor de mensheid en de samenleving als geheel.

.... dat ontmaskert.
De Nieuwe Bijbelschool is ervan overtuigd dat een nieuw verstaan van de Bijbel van beslissende betekenis zou kunnen zijn voor onze samenleving. Daarbij speelt de taal van die verhalen een cruciale rol. De taal van de Bijbel helpt ons namelijk ontdekken hoezeer de taal die wij gebruiken in bijvoorbeeld de politiek, het maatschappelijk debat, het onderwijs, op de werkvloer en zelfs in de kerk bepaald wordt door de taal van de markt. Overal wordt gesproken over targets, mission statements, klanten en producten. Het is de taal van competitie, van de grootste willen zijn. In de Bijbel wordt die taal ontmaskert en er wordt een andere taal tegenover gesteld. De taal van broederschap en van de laatsten die de eersten zullen zijn.
De bijbel als boek met verhalen die ontmaskeren en confronteren; De Nieuwe Bijbelschool wil een huis zijn waarin wij ons concentreren op die verhalen. Om zo deze verhalen tot hun recht te laten komen en vruchtbaar te maken voor mens en samenleving.