Inspiratiedagen

De Nieuwe Bijbelschool biedt inspiratiebijeenkomsten op maat voor bijvoorbeeld ambtsdragers, gemeenteleden, werkers in de zending en jongerenwerkers van JOP. Aan De Nieuwe Bijbelschool zijn een aantal theologen verbonden, die in de traditie van Miskotte en Breukelman staan. Zij kunnen u of bijvoorbeeld uw kerkenraad begeleiden bij het (her)ontdekken van de Schrift en haar betekenis voor de kerk. Noem het een vorm van herbronning: waar was het in de kerk ook alweer om begonnen? Wat is nu de essentie van kerk-zijn? En wat betekent het om kerk te zijn in een seculiere samenleving?
 
Vragen die in deze tijd uiterst actueel zijn. En die in onze ogen niet beantwoord kunnen worden zonder de Bijbel open te slaan. Wij helpen u graag bij het terugkeren naar de basis: het lezen van de teksten uit de Bijbel. Aan de hand van deze teksten helpen wij u graag op weg, en laten wij u zien hoe de teksten u (opnieuw) kunnen inspireren.
 

Meer weten over de bijbelklassen van De Nieuwe Bijbeschool? Neem gerust contact met ons op.