Bijbelklassen

In de bijbelklassen wordt de bijbel gelezen als een buitengewoon prominent boek uit de wereldliteratuur. Tegelijk lezen we het ook als een boek dat met zijn menselijke verhalen steeds weer onze eigen verhalen losmaakt en in een heel verrassend perspectief plaatst. Op de één of andere manier gaat er van dit boek een geheim uit dat je niet koud laat. Maar schrik niet: je wordt er echt niet gelovig of religieus van.

Hoe gaat zo’n avond in zijn werk? Predikanten die verbonden zijn aan De Nieuwe Bijbelschool leggen een verhaal uit de bijbelse literatuur in het midden van de groep. De tekst is vanuit het Hebreeuws/Grieks precies vertaald in het Nederlands en vervolgens systematisch nauwkeurig uitgewerkt op 3 A4’tjes die we dan zorgvuldig zullen langslopen. Zij zullen de structuur van het verhaal en de gebruikte beeldspraak proberen uit te leggen. Een ieder stelt mogelijk zijn vragen, vertelt zijn associaties of geeft eventueel zijn mening. Door ervaring zijn wij ervan overtuigd dat er een goed gesprek zal ontstaan.

In het voorjaar van 2013 verzorgde De Nieuwe Bijbelschool een aantal bijbelklassen (bijbels-theologische disputen genaamd) voor theologiestudenten en beginnend predikanten aan de PThU. Een van de deelnemers vertelt hierover:

'De eerste bladzijden van de bijbel gaan over de vraag wat een mens tot mens maakt. Tijdens de eerste twee bijeenkomsten van het bijbels-theologisch dispuut voor theologiestudenten boog een groep van zes toch acht studenten zich onder leiding van Ad van Nieuwpoort over Genesis 1 tot 3. Het was een oefening in nauwkeurig lezen. Wat staat er, wat wil het zeggen? Bijvoorbeeld, wat doet de slang precies als hij in gesprek met de vrouw de woorden van God citeert, maar dan net iets anders? Door de tekst op de voet te volgen, kwamen grote thema's op tafel als goed en kwaad, en de grenzen die een mens in acht moet nemen. Het waren inspirerende bijeenkomsten.

Na de tweede bijeenkomst van deze bijbelklas kwam bij een aantal studenten de vraag op hoe je de inzichten kunt vertalen naar een preek. Deze bijbelklas kreeg daarom een vervolg met een studiedag rond het thema 'Van tekst tot preek', die inmiddels al meerdere keren heeft plaatsgevonden.

bijbelklas

Meer weten over de bijbelklassen van De Nieuwe Bijbeschool? Neem gerust contact met ons op.