Bekijk hier het gesprek van Jempi Moens van het Lunar Institute met Ad van Nieuwpoort, in de Podcast-serie Humanizing Business.

Alom klinkt er een roep om inhoud. In de kerk, aan de theologische faculteit en breed in de samenleving. De Nieuwe Bijbelschool meent dat wij voor een antwoord op de vragen van onze tijd terug moeten naar de bronnen. Terug naar het getuigenis van Mozes, de Profeten en Jezus. Als daar niet meer gehoord kan worden waar het ten diepste om gaat in het leven, waar dan wel? Hier klinkt taal die het houdt. Maar hoe ingewikkeld is het om de bronnen voor zichzelf te laten spreken. Er ligt een hoop stof op die er eerst moet worden afgeblazen.

De Nieuwe Bijbelschool wil een platform zijn waarin de thema’s van vandaag aan de orde komen in samenhang met een opnieuw lezen van de oerteksten. In de verwachting dat het in die bijbelse verhalen nog wel eens over onze vragen zou kunnen gaan.

De Nieuwe Bijbelschool ontwikkelt activiteiten voor studenten theologie, beginnende predikanten, kerkelijk werkers en anderen die de Bijbel nog een kans willen geven. Door middel van onbevangen Bijbelklassen en allerhande cursussen wil zij een handreiking doen bij het zoeken naar een nieuw verstaan van de aloude verhalen.

Daarnaast is De Nieuwe Bijbelschool betrokken bij leerhuizen en cursuswerk in Nederland. Belangrijk dat er plekken zijn waar ruimte is voor de ‘trage vragen’, voor verdieping en bezinning, liefst aan de hand van goede teksten.

Ook zoekt De Nieuwe Bijbelschool naar mogelijkheden om het bijbelse verhaal vruchtbaar te maken voor het publieke debat in samenleving en bedrijfsleven.

Tot mei 2019 was aan De Nieuwe Bijbelschool een leerstoel verbonden: de bijzondere leerstoel Miskotte/Breukelman aan de Protestantse Theologische Universiteit, met als hoogleraar prof. dr. Rinse Reeling Brouwer. Vanaf oktober 2019 is er een nieuw ingestelde onderwijsplek aan de predikantsopleiding van de PThU, waaraan Marco Visser verbonden is.

Barthianium

Barthianum
Sinds een jaar of 25 wordt het Barthianum georganiseerd, de jaarlijkse studiedag over het werk van Karl Barth, destijds op initiatief van Nico Bakker en Gerrit Neven, nu mede door De Nieuwe Bijbelschool samen met Edward van ’t Slot aan de PThU. Een online studieochtend via Zoom deze keer, op 26 januari. Centraal staat Barths boek over Anselmus van Canterbury: Fides Quaerens Intellectum. Dit is door Wessel ten Boom vertaald en wordt op 26 januari feestelijk gepresenteerd. Een mooie aanleiding om enkele belangrijke stukken hieruit te lezen en te bespreken. Korte inleidingen door Edward van ’t Slot, Eleonora Hof en Wessel ten Boom, aansluitend leesgroepen met o.a. Wouter Klouwen en Marco Visser. Info en aanmelden.
Meer informatie en aanmelden.

 CursusHydepark

Van tekst tot preek
Ad van Nieuwpoort en Marco Visser leiden een cursus op Nieuw Hydepark, wederom in het kader van de permanente educatie van predikanten en kerkelijk werkers. Deze zou in februari zijn, maar wordt verplaatst naar eind mei. Teksten uit het Johannesevangelie worden gelezen met het oog op de actualiteit: hoe dit nu te vertolken en te preken? In 2021 staat Johannes 3 tot 10 op het leesrooster in de protestantse kerken. Info en aanmelden.

Online exegeseteam
Rond diezelfde cyclus Johannes 3-10 organiseren wij in samenwerking met de Monshouwerstichting (zie schriftlezing.nl) een online preekteam. We bieden een wekelijks uurtje op dinsdagochtend aan, bedoeld voor alle voorgangers die misschien wel niet iedere week de tijd vinden voor eigen vertaling en exegese, of die het gesprek met collega’s hierover missen. Je hebt het niet voor niks geleerd en het is, niet te vergeten, mooi om te doen. Met de vinger bij de grondtekst ontstaan bovendien de beste ideeën ook voor de preek. We beginnen met zes keer, van 18 mei tot 22 juni. Meld je aan voor 1 mei via
info@denieuwebijbelschool.nl.

Klik hier voor meer agenda-items...

Leescolleges
In november verzorgde Marco Visser een serie leescolleges via Zoom, waarbij deze keer de beurt was aan Jona. Drie mooie avonden o.l.v. Marco Visser met theologiestudenten uit het hele land. Het bleek een verhaal dat niet in de laatste plaats voor theologen relevant is: waartoe word je geroepen? Met wat voor een woord sta je in de wereld? Gelukkig houdt Jona de theoloog niet alleen een spiegel, maar vooral ook een lachspiegel voor.

Zoom

In februari volgt een nieuwe reeks, dan rond de verbinding van Bijbel en praktijk: Hoe maak je in de gemeente de vertaalslag van de tekst naar de preek, de liturgie, een kinderverhaal, etc.? Deze serie wordt georganiseerd i.s.m. Joep Dubbink, bijzonder hoogleraar Bijbelse Theologie aan de VU. Meer informatie: m.visser@pthu.nl.

Rochus Zuurmond
Met het overlijden van Rochus Zuurmond verliezen we een van de meest scherpzinnige theologen die ons land gekend heeft. Lees hier het In Memoriam door Ad van Nieuwpoort.

Klik hier om te kijken naar het introductiefilmpje van De Nieuwe Bijbelschool.

20121005 interview 2

007

 

 

 

 

 

 

 

Door Alex van Ligten

Uitleg

Vaak word je bij het maken van de preek bij de politiek bepaald, maar nu bracht de politiek me bij de preek. Tijdens de inaugurele toespraak van president Biden (de eerste presidentiële toespraak sinds Obama) werd ik herinnerd aan een opmerking van de Amerikaanse hoogleraar homiletiek David Buttrick.

 

Lees meer...

Onze nieuwsbrief

captcha
Door uw aanmelding gaat u akkoord met het verwerken van uw gegevens conform onze privacyverklaring