Voor wie behoefte heeft aan wat lichtzinnige bijbellesjes....

Klik hier voor de eerste in de serie van vier afleveringen van het radioprogramma 'Woord op zondag' met Ad van Nieuwpoort.

Alom klinkt er een roep om inhoud. In de kerk, aan de theologische faculteit en breed in de samenleving. De Nieuwe Bijbelschool meent dat wij voor een antwoord op de vragen van onze tijd terug moeten naar de bronnen. Terug naar het getuigenis van Mozes, de Profeten en Jezus. Als daar niet meer gehoord kan worden waar het ten diepste om gaat in het leven, waar dan wel? Hier klinkt taal die het houdt. Maar hoe ingewikkeld is het om de bronnen voor zichzelf te laten spreken. Er ligt een hoop stof op die er eerst moet worden afgeblazen.

De Nieuwe Bijbelschool wil een platform zijn waarin de thema’s van vandaag aan de orde komen in samenhang met een opnieuw lezen van de oerteksten. In de verwachting dat het in die bijbelse verhalen nog wel eens over onze vragen zou kunnen gaan.

De Nieuwe Bijbelschool ontwikkelt activiteiten voor studenten theologie, beginnende predikanten, kerkelijk werkers en anderen die de Bijbel nog een kans willen geven. Door middel van onbevangen Bijbelklassen en allerhande cursussen wil zij een handreiking doen bij het zoeken naar een nieuw verstaan van de aloude verhalen.

Daarnaast is De Nieuwe Bijbelschool betrokken bij leerhuizen en cursuswerk in Nederland. Belangrijk dat er plekken zijn waar ruimte is voor de ‘trage vragen’, voor verdieping en bezinning, liefst aan de hand van goede teksten.

Ook zoekt De Nieuwe Bijbelschool naar mogelijkheden om het bijbelse verhaal vruchtbaar te maken voor het publieke debat in samenleving en bedrijfsleven.

Tot mei 2019 was aan De Nieuwe Bijbelschool een leerstoel verbonden: de bijzondere leerstoel Miskotte/Breukelman aan de Protestantse Theologische Universiteit, met als hoogleraar prof. dr. Rinse Reeling Brouwer. Vanaf oktober 2019 is er een nieuw ingestelde onderwijsplek aan de predikantsopleiding van de PThU, waaraan Marco Visser verbonden is.

Waarom in hemelsnaam moet een predikant Hebreeuws en Grieks kennen? Daarover gaat het op woensdagmiddag 6 november in het debat dat wij aan de PThU te Amsterdam organiseren. Predikanten Jan Offringa (van het netwerk Liberaal Christendom) en Ad van Nieuwpoort (Nieuwe Bijbelschool) gaan in gesprek. ‘Hoeft niet zo nodig’ tegenover ‘het kan niet zonder’... mis het niet. Van 15:00 tot 16:30 uur, borrel na afloop. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Op 15 januari 2020 is de eerstvolgende Theologentafel. We beginnen om 18:30 uur met een eenvoudige maaltijd in het restaurant van de Nieuwe Poort aan de Amsterdamse Zuidas (Claude Debussylaan 2). Om 19:30 uur gaan we in gesprek over het bijbelboek Job o.l.v. Ad van Nieuwpoort.

Op 28 januari is het Barthianum aan de PThU, de jaarlijkse studiedag over het werk van Karl Barth. Deze keer over het thema theologische exegese: hoe verhouden dogmatiek en exegese zich tot elkaar? Ook wordt er een exegese van Frans Breukelman besproken o.l.v. Gerard van Zanden, die onlangs aan de PThU promoveerde op een onderzoek naar leven en werk van Breukelman. Klik voor meer informatie.

Lezingen van Ad van Nieuwpoort:
Woensdag 9 oktober: Leerhuis Nijkerk om 20 uur.
Over Job.
(info: 06-51390861)

Maandag 11 november: Leerhuis Alphen a/d Rijn om 20 uur.
De bijbel anders gelezen
(info: 06-5367803)

Klik hier voor meer agenda-items...

Klik hier voor een interview met Ad van Nieuwpoort in het programma 'De verwondering'.

Op 7 mei 2019 nam ‘onze’ hoogleraar Rinse Reeling Brouwer afscheid van de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. Met een minisymposium en een oratie sloot hij zijn docentschap af zoals we hem kennen: bevlogen, diepgravend, inspirerend. Het afscheidscollege met de titel ‘Het onderwijs van Mozes en het onderwijs van de ekklesia’ is hier terug te lezen en te beluisteren. En zie de website www.rinsereelingbrouwer.nl voor meer teksten en informatie.

Op deze dag werd tevens feestelijk bekend gemaakt dat Marco Visser vanaf oktober 2019 namens de Nieuwe Bijbelschool aan de PThU werkzaam zal zijn om binnen de predikantsopleiding invulling te geven aan het vak ‘Oude bronnen nieuwe tijden’.

Op 1 juni overleed een van de inspiratoren van de Nieuwe Bijbelschool, Karel Deurloo, oudtestamenticus en Bijbels Theoloog te Amsterdam, een man die als geen ander de weg kende in de woordwereld van de Hebreeuwse Bijbel. Hij was een vriend en leraar van talloze theologen, predikanten en kerkgangers. Wij gedenken hem met dankbaarheid. Zie www.kareldeurloo.com. Hier vindt u de overdenking die Ad van Nieuwpoort hield in de gedachtenisdienst op 7 juni.

Klik hier om te kijken naar het introductiefilmpje van De Nieuwe Bijbelschool.
20121005 interview 2

adnieuw

Door Marco Visser

Het ene talent

‘Wanneer het gaat om de betekenis van bijbelse grondwoorden is kennis van het Hebreeuws onontbeerlijk. Een dominee moet zijn kennis van het Hebreeuws op peil houden, wil hij niet over de mooiste en belangrijkste details heenlezen. Een dominee moet zich bedenken dat hij straks voor de rechterstoel moet verschijnen en de vraag moet beantwoorden: “Wat heb je met dat ene talent gedaan, dat ik je gegeven heb?” Als dan het antwoord na enig nadenken moet luiden: “O, de Biblia Hebraica?! Die heb ik netjes in mijn boekenkast bewaard. Ik lever mijn Tenachje u geheel ongeschonden terug!” En dan? Ga uit in de buitenste duisternis? Wie weet krijgt de dominee nog een kans om z’n Hebreeuws op te halen, want zonder kan hij of zij in de hemel niks beginnen. En zo ook op aarde.’

 

Lees meer...

Onze nieuwsbrief

captcha
Door uw aanmelding gaat u akkoord met het verwerken van uw gegevens conform onze privacyverklaring