Luister hier de podcast in de serie Free minds van het Lunar Institute. Een interview van Jempi Moens met Ad van Nieuwpoort over roeping en reflectie.

Alom klinkt er een roep om inhoud. In de kerk, aan de theologische faculteit en breed in de samenleving. De Nieuwe Bijbelschool meent dat wij voor een antwoord op de vragen van onze tijd terug moeten naar de bronnen. Terug naar het getuigenis van Mozes, de Profeten en Jezus. Als daar niet meer gehoord kan worden waar het ten diepste om gaat in het leven, waar dan wel? Hier klinkt taal die het houdt. Maar hoe ingewikkeld is het om de bronnen voor zichzelf te laten spreken. Er ligt een hoop stof op die er eerst moet worden afgeblazen.

De Nieuwe Bijbelschool wil een platform zijn waarin de thema’s van vandaag aan de orde komen in samenhang met een opnieuw lezen van de oerteksten. In de verwachting dat het in die bijbelse verhalen nog wel eens over onze vragen zou kunnen gaan.

De Nieuwe Bijbelschool ontwikkelt activiteiten voor studenten theologie, beginnende predikanten, kerkelijk werkers en anderen die de Bijbel nog een kans willen geven. Door middel van onbevangen Bijbelklassen en allerhande cursussen wil zij een handreiking doen bij het zoeken naar een nieuw verstaan van de aloude verhalen.

Daarnaast is De Nieuwe Bijbelschool betrokken bij leerhuizen en cursuswerk in Nederland. Belangrijk dat er plekken zijn waar ruimte is voor de ‘trage vragen’, voor verdieping en bezinning, liefst aan de hand van goede teksten.

Ook zoekt De Nieuwe Bijbelschool naar mogelijkheden om het bijbelse verhaal vruchtbaar te maken voor het publieke debat in samenleving en bedrijfsleven.

Tot mei 2019 was aan De Nieuwe Bijbelschool een leerstoel verbonden: de bijzondere leerstoel Miskotte/Breukelman aan de Protestantse Theologische Universiteit, met als hoogleraar prof. dr. Rinse Reeling Brouwer. Vanaf oktober 2019 is er een nieuw ingestelde onderwijsplek aan de predikantsopleiding van de PThU, waaraan Marco Visser verbonden is.

Op 28 januari is het Barthianum aan de PThU, de jaarlijkse studiedag over het werk van Karl Barth. Deze keer over het thema theologische exegese: hoe verhouden dogmatiek en exegese zich tot elkaar? Ook wordt er een exegese van Frans Breukelman besproken o.l.v. Gerard van Zanden, die onlangs aan de PThU promoveerde op een onderzoek naar leven en werk van Breukelman. Klik voor meer informatie.

Op 3 en 4 februari 2020 zal Ad van Nieuwpoort, samen met André Verweij, een cursus ‘Van tekst tot preek’ leiden in het kader van het programma van de Permanente Educatie van predikanten en kerkelijk werkers. De tweedaagse gaat in het bijzonder over preken rond Pasen. Klik hier voor meer informatie.

In 2020 organiseert Marco Visser aan de PThU een cursus voor godsdienstdocenten in het voortgezet onderwijs. Er blijkt vraag naar te zijn weer eens terug te keren naar de bronnen. Inspirerend voor de docent zelf, maar ook verhelderend met het oog op het vak: waarover gaan de bijbelse verhalen als je probeert ze onvooringenomen te lezen? Hoe ziet de woordwereld van de Schrift eruit? En dan de vertaalslag: hoe raakt het verhaal aan de leefwereld van jongeren? Op vijf maandagen in januari-juni. Kent u iemand voor wie het interessant zou kunnen zijn, geef het graag door. Meer informatie: m.visser@pthu.nl.

 

Klik hier voor meer agenda-items...

Waarom in hemelsnaam moet een predikant Hebreeuws en Grieks kennen? Daarover organiseerden wij op 6 november 2019 een debat aan de PThU Amsterdam. Predikanten Jan Offringa (van het netwerk Liberaal Christendom) en Ad van Nieuwpoort (De Nieuwe Bijbelschool) gingen daarover in gesprek, samen met Barbara de Groot (predikant in Velsen) en Mart Jan Luteyn (student aan de PThU). Een volle zaal, een goed gesprek. Lees hier de verhalen.

Klik hier voor een interview met Ad van Nieuwpoort in het programma 'De verwondering'.

Op 7 mei 2019 nam ‘onze’ hoogleraar Rinse Reeling Brouwer afscheid van de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. Met een minisymposium en een oratie sloot hij zijn docentschap af zoals we hem kennen: bevlogen, diepgravend, inspirerend. Het afscheidscollege met de titel ‘Het onderwijs van Mozes en het onderwijs van de ekklesia’ is hier terug te lezen en te beluisteren. En zie de website www.rinsereelingbrouwer.nl voor meer teksten en informatie.

Op deze dag werd tevens feestelijk bekend gemaakt dat Marco Visser vanaf oktober 2019 namens de Nieuwe Bijbelschool aan de PThU werkzaam zal zijn om binnen de predikantsopleiding invulling te geven aan het vak ‘Oude bronnen nieuwe tijden’.

Klik hier om te kijken naar het introductiefilmpje van De Nieuwe Bijbelschool.
20121005 interview 2

adnieuw

Door Ad van Nieuwpoort

Jezus is zoek

Onze tijd mist in toenemende mate een bezield verband, zo wordt alom beweerd. Vertrouwde ankerpunten lijken te verdwijnen en van aloude tradities blijven alleen wat flarden over. Velen hebben heimwee naar een tijd waarvan men nauwelijks meer iets afweet. We lijden massaal aan een lekkend collectief geheugen. Ik maak het geregeld mee dat een oeroud symbool als een crucifix of een bijbelverhaal als de ‘barmhartige Samaritaan’ niet herkend wordt.

 

 

Lees meer...

Onze nieuwsbrief

captcha
Door uw aanmelding gaat u akkoord met het verwerken van uw gegevens conform onze privacyverklaring