Alom klinkt er een roep om inhoud. In de kerk, aan de theologische faculteit en breed in de samenleving. De Nieuwe Bijbelschool meent dat wij voor een antwoord op de vragen van onze tijd terug moeten naar de bronnen. Terug naar het getuigenis van Mozes, de Profeten en Jezus. Als daar niet meer gehoord kan worden waar het ten diepste om gaat in het leven, waar dan wel? Hier klinkt taal die het houdt. Maar hoe ingewikkeld is het om de bronnen voor zichzelf te laten spreken. Er ligt een hoop stof op die er eerst moet worden afgeblazen.

De Nieuwe Bijbelschool wil een platform zijn waarin de thema’s van vandaag aan de orde komen in samenhang met een opnieuw lezen van de oerteksten. In de verwachting dat het in die bijbelse verhalen nog wel eens over onze vragen zou kunnen gaan.

De Nieuwe Bijbelschool ontwikkelt activiteiten voor studenten theologie, beginnende predikanten, kerkelijk werkers en anderen die de Bijbel nog een kans willen geven. Door middel van onbevangen Bijbelklassen en allerhande cursussen wil zij een handreiking doen bij het zoeken naar een nieuw verstaan van de aloude verhalen.

Daarnaast is De Nieuwe Bijbelschool betrokken bij leerhuizen en cursuswerk in Nederland. Belangrijk dat er plekken zijn waar ruimte is voor de ‘trage vragen’, voor verdieping en bezinning, liefst aan de hand van goede teksten.

Ook zoekt De Nieuwe Bijbelschool naar mogelijkheden om het bijbelse verhaal vruchtbaar te maken voor het publieke debat in samenleving en bedrijfsleven.

Tot mei 2019 was aan De Nieuwe Bijbelschool een leerstoel verbonden: de bijzondere leerstoel Miskotte/Breukelman aan de Protestantse Theologische Universiteit, met als hoogleraar prof. dr. Rinse Reeling Brouwer. Vanaf oktober 2019 is er een nieuw ingestelde onderwijsplek aan de predikantsopleiding van de PThU, waaraan Marco Visser verbonden is.

DNBS-Podcast

Wat is de Bijbel voor een boek? Verzameling dogmatische waarheden waar je in moet geloven? Mooi verhaal met een moraal, een museum van oudheden? Of kan het ook anders? Met gepaste trots presenteren wij de Podcast De Nieuwe Bijbelschool. Marco Visser en Rob Ittmann gaan in gesprek met theologen die die Bijbel zo gek nog niet vinden. 

EwWenAHWEAA2wPI

 

Online exegeseteam

In samenwerking met de Monshouwerstichting organiseren wij in juni het online preekteam. Zo’n vijfentwintig predikanten uit het hele land buigen zich samen over teksten uit het Johannesevangelie. Met de vinger bij de grondtekst ontstaan de beste ideeën voor de preek.

Exegese zoom prtscr

 

Miskotte-leeskring

De teksten van de theoloog K.H. Miskotte (1894-1976) houden hun brandende actualiteit, maar zijn niet altijd even toegankelijk. Hoogste tijd voor een Miskotte-leesgroep. Samen met de Miskotte Stichting organiseren we een maandelijks uur Miskotte lezen. Met als focus het tijdsgewricht waarin het meest op het spel stond: de oorlog en de verwarrende tijd direct erna – een tijd van nieuwe betekenisgeving. We beginnen met de befaamde bevrijdingspreek ‘Gods vijanden vergaan’ van 9 mei 1945. Meld je aan (eleonora.hof@gmail.com) voor de try-out op 30 juni van 9 tot 10. Via Zoom.

 Format Facebookpost Miskotte Leeskring Online via ZOOM 30 juni 9.00 10.00

 

Klik hier voor meer agenda-items...

Elia lezen

Leescolleges voor theologiestudenten aan de PThU en de VU o.l.v. Marco Visser. Deze serie ging over de profeet Elia. Weerbarstige teksten vol actualiteit.

Elia zoom prtscr

 

Klik hier om te kijken naar het introductiefilmpje van De Nieuwe Bijbelschool.

20121005 interview 2

Evert Jan de Wijer

De Gein van God

Ineens was ik weer in het Groot Brittannië van het einde van de jaren zeventig van de vorige eeuw. Bakkebaarden en fluwelen pakken alom! Een goede vriend had een pamflet ten doop gehouden waarin hij met verve de ongebreidelde toegang tot de satire verdedigde. Met iets teveel aplomb kwam ik binnen en werd al vrij snel duidelijk dat ik dominee was. In een vurig gesprek met hedendaagse satirici, waaronder het verzamelde brein van De Speld, kreeg ik de tip nog eens een debat terug te kijken tussen twee leden van het satirisch gezelschap Monty Python’s Flying Circus en een bisschop van de Church of England naar aanleiding van de geruchtmakende film Life of Brian.

Lees meer...

Onze nieuwsbrief

Voer aub uw naam in

Voer aub een geldig emailadres in

Ongeldige invoer

Hoe wij uw informatie verwerken leest u in onze privacyverklaring.