Welkom bij
De Nieuwe Bijbelschool

Oude bronnen voor nieuwe tijden
PodcastTheologentafelExegesezoomNascholing predikanten

Image

Complexe tijden vragen om diepgaande theologie!

Hoe voorkom je dat je totaal bezet wordt door de tijd waarin je leeft? Je kan soms zo opgezogen worden door wat er allemaal om je heen gebeurt, dat je jezelf dreigt kwijt te raken. De prikkels die voortdurend op ons worden afgevuurd kunnen worden als een gevangenis waar je niet meer uitkomt. Een door onszelf ontworpen gevangenis waarin we totaal op slot raken. En daarmee raken we niet alleen onszelf kwijt, maar ook elkaar en onze bron van leven.

In het verhaal van Daniël wordt verteld hoe hij in een bezette wereld overeind blijft. In heel het rijk van koning Darius zit alles op slot, zelfs de koning is een gevangene geworden van zijn eigen wetten. Maar bij Daniël staan de vensters open in de richting van Jeruzalem. Hoe ver dat visioen van vrede en recht ook mag zijn, Daniël heeft zijn navelstreng ermee verbonden. Noemt het zijn lifeline. Dagelijks bidt hij zijn uittochtgebeden en zingt hij zijn liedjes tegen het lot. En daarmee blijft hij verbonden aan zijn bevrijder en wordt hij telkens weer tot een vrij mens die uitblinkt in betrouwbaarheid.

Een prachtig verhaal is het. Helemaal toegesneden op de tijd waarin wij leven. Bezette tijden zijn het, maar de schriften van profeten en apostelen houden onze vensters open in de richting van het bijbelse Jeruzalem. Die schriften zijn ons geschonken om te lezen wat tot bevrijding dient en wat niet. Broodnodig voedsel voor een betere mentale weerstand. De Nieuwe Bijbelschool is ooit opgericht om dat verhaal levend te houden. We hebben geen tijd te verliezen.

Ad van Nieuwpoort, voorzitter

Ons nieuws

Podcast LIVE - Over het boek 'Jezus waarom?'

Nu terug te kijken! De opname van De Nieuwe BijbelschoolPodcast LIVE van vrijdag 14 juni in boekhandel Donner in Rotterdam. Marco Visser ging in gesprek met Bastiaan Ragas en Ad van Nieuwpoort over het boek 'Jezus Waarom?'

Onze podcasts


Wat is de Bijbel voor een boek? Verzameling dogmatische waarheden waar je in moet geloven? Mooi verhaal met een moraal, een museum van oudheden? Of kan het ook anders? Luister naar onze Podcast De Nieuwe Bijbelschool. Marco Visser en Rob Ittmann gaan in gesprek met theologen die die Bijbel zo gek nog niet vinden.

Gesprek met Wouter Klouwen, predikant en theoloog in Baarn. Over de profeet Elisa in tijden van hongersnood. Over graaicultuur en de roep om gerechtigheid. De dood is in de pot, of waarin ligt onze toekomst?

Onze columns

Onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief! Ontvang elke 12e van de maand – naar het bekende bijbelse getal – onze email vol activiteiten, columns, quotes en ander mooi nieuws. Het aanmeldformulier vind je hier rechts op de site.

De Nieuwe Bijbelschool is in 2010 opgericht om aandacht te vragen voor de betekenis en de zeggingskracht van bijbelse verhalen voor de tijd waarin wij leven. Zij wil in deze tijd een poging wagen om de bijbelse teksten te ontdoen van allerlei christendommelijke vooroordelen en misverstanden, opdat zij weer voor zichzelf kunnen gaan spreken. De bijbel is volgens ons niet zozeer een bevestiging van onze diepste religieuze verlangens, maar eerder een boek met verhalen die gaan over de vraag wat een mens nodig heeft om optimaal mens te worden.

De Nieuwe Bijbelschool is een platform voor theologiestudenten en predikanten, maar ook voor mensen die zomaar benieuwd zijn of de bijbel nog wat te vertellen heeft.

De Nieuwe Bijbelschool is een onafhankelijke stichting met een plek aan de Protestantse Theologische Universiteit. Daarnaast organiseert zij bijbelklassen, seminars, een podcast en tal van activiteiten op het snijvlak van ‘oude bronnen en nieuwe tijden’.

Tot mei 2019 was aan De Nieuwe Bijbelschool een leerstoel verbonden: de bijzondere leerstoel Miskotte/Breukelman aan de PThU, met prof. dr. Rinse Reeling Brouwer als hoogleraar. Vanaf oktober 2019 is er een nieuw ingestelde onderzoeksplek, waaraan Marco Visser verbonden is.