Luister hier de podcast in de serie Free minds van het Lunar Institute. Een interview van Jempi Moens met Ad van Nieuwpoort over roeping en reflectie.

 

Alom klinkt er een roep om inhoud. In de kerk, aan de theologische faculteit en breed in de samenleving. De Nieuwe Bijbelschool meent dat wij voor een antwoord op de vragen van onze tijd terug moeten naar de bronnen. Terug naar het getuigenis van Mozes, de Profeten en Jezus. Als daar niet meer gehoord kan worden waar het ten diepste om gaat in het leven, waar dan wel? Hier klinkt taal die het houdt. Maar hoe ingewikkeld is het om de bronnen voor zichzelf te laten spreken. Er ligt een hoop stof op die er eerst moet worden afgeblazen.

De Nieuwe Bijbelschool wil een platform zijn waarin de thema’s van vandaag aan de orde komen in samenhang met een opnieuw lezen van de oerteksten. In de verwachting dat het in die bijbelse verhalen nog wel eens over onze vragen zou kunnen gaan.

De Nieuwe Bijbelschool ontwikkelt activiteiten voor studenten theologie, beginnende predikanten, kerkelijk werkers en anderen die de Bijbel nog een kans willen geven. Door middel van onbevangen Bijbelklassen en allerhande cursussen wil zij een handreiking doen bij het zoeken naar een nieuw verstaan van de aloude verhalen.

Daarnaast is De Nieuwe Bijbelschool betrokken bij leerhuizen en cursuswerk in Nederland. Belangrijk dat er plekken zijn waar ruimte is voor de ‘trage vragen’, voor verdieping en bezinning, liefst aan de hand van goede teksten.

Ook zoekt De Nieuwe Bijbelschool naar mogelijkheden om het bijbelse verhaal vruchtbaar te maken voor het publieke debat in samenleving en bedrijfsleven.

Tot mei 2019 was aan De Nieuwe Bijbelschool een leerstoel verbonden: de bijzondere leerstoel Miskotte/Breukelman aan de Protestantse Theologische Universiteit, met als hoogleraar prof. dr. Rinse Reeling Brouwer. Vanaf oktober 2019 is er een nieuw ingestelde onderwijsplek aan de predikantsopleiding van de PThU, waaraan Marco Visser verbonden is.

Barthianium

Sinds een jaar of 25 wordt het ‘Barthianum’ georganiseerd, de jaarlijkse studiedag over het werk van Karl Barth, destijds op initiatief van Nico Bakker en Gerrit Neven, nu mede door De Nieuwe Bijbelschool samen met Edward van ’t Slot aan de PThU. Een volgende datum is geprikt: 26 januari 2021. Centraal staat deze keer Barths boek over Anselmus: Fides Quaerens Intellectum. Dit is door Wessel ten Boom vertaald en wordt op 26 januari feestelijk gepresenteerd. Een mooie aanleiding om enkele belangrijke stukken hieruit te lezen en te bespreken. Nadere informatie volgt.

 

CursusHydepark

Op 3 en 4 februari 2021 geven Ad van Nieuwpoort en Marco Visser een cursus op Nieuw Hydepark, wederom in het kader van de permanente educatie van predikanten en kerkelijk werkers. Teksten uit het Johannesevangelie worden nauwkeurig gelezen met het oog op de actualiteit: hoe dit nu te vertolken en te preken? In 2021 staat Johannes 3-10 op het leesrooster in de protestantse kerken. Info en aanmelden: https://www.pthu.nl/onderwijs/pao-pthu/cursusaanbod-2020-2021/oude-bronnen-nieuwe-tijden/

Een nieuw initiatief, genaamd Tegentij. Deze stichting organiseert tal van cursussen rond klassieke teksten en actuele thema’s. Zie de website www.tegentij.nl. Van harte aanbevolen.

Klik hier voor meer agenda-items...

In mei verzorgde Marco Visser een serie leescolleges via Zoom voor studenten aan de Protestantse Theologische Universiteit. Een crisistijd vraagt om theologische reflectie, wat ons betreft te beginnen bij een opnieuw lezen van de oude bronnen. De vier avonden over teksten uit het boek Job waren zeer goed ‘bezocht’ en leverden intensief gesprek op. Wordt vervolgd: in november is er een volgende serie rond het boek Jona.

Zoom

 

Marco Visser organiseert aan de PThU een cursus voor godsdienstdocenten in het voortgezet onderwijs. Er blijkt vraag naar te zijn weer eens terug te keren naar de bronnen. De Abrahamverhalen lezen met tieners, waar gaat het over en hoe doe je dat? Met verschillende gastdocenten, waaronder Piet van Midden, oudtestamenticus en auteur van de ‘Groeibijbel’, Ad van Nieuwpoort en Ronelle Sonnenberg. Meer informatie: m.visser@pthu.nl.

Leescolleges

 

Met het overlijden van Rochus Zuurmond verliezen we een van de meest scherpzinnige theologen die ons land gekend heeft. Lees hier het In Memoriam door Ad van Nieuwpoort.

Klik hier om te kijken naar het introductiefilmpje van De Nieuwe Bijbelschool.


20121005 interview 2

marcovisser 2

Door Marco Visser

Bij nul beginnen

Kaalslag, dorre vlakte treffen ze aan, daar moeten ze het mee doen. Het land en het leven moeten opnieuw opgebouwd worden. Bij nul beginnen. Zo wordt het verteld in de Bijbelboeken Ezra-Nehemia. Die niet vaak gelezen worden, trouwens, ze bevinden zich een beetje aan de rand van de bijbelse canon. Vreemde, weerbarstige verhalen zijn het, en toch, er gebeurt iets als je ze in de actualiteit legt.

Lees meer...

Onze nieuwsbrief

captcha
Door uw aanmelding gaat u akkoord met het verwerken van uw gegevens conform onze privacyverklaring