Lezingen

Namens De Nieuwe Bijbelschool worden door Ad van Nieuwpoort,  Marco Visser, Jessa van der Vaart en Ruben van Zwieten diverse lezingen gehouden in het land. Centrale scope van deze lezingen is de vraag hoe wij kunnen komen tot een nieuw verstaan van bijbelverhalen. Het betreft een introductie op de Hebreeuwse Bijbel met een aantal praktische leesoefeningen. U kunt een beroep op  deze sprekers doen via ons secretariaat.

lezing