Uit het klooster

‘De rauwe, ongekookte twijfel en radeloosheid die uit de nachtelijke psalmen omhoog kolken, ik herken ze. Evenals de hoop.’

We lazen een indrukwekkend verslag door Ralph Bodelier van zijn week intern in het klooster. Hoe ervaart een ongelovige de Psalmen? in De Groene Amsterdammer.