Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

De Nieuwe Bijbelschool kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van De Nieuwe Bijbelschool, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan De Nieuwe Bijbelschool verstrekt.
De Nieuwe Bijbelschool kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

WAAROM De Nieuwe Bijbelschool GEGEVENS NODIG HEEFT

De Nieuwe Bijbelschool verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.
Daarnaast kan De Nieuwe Bijbelschool uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit het verzenden van onze nieuwsbrief.

HOE LANG De Nieuwe Bijbelschool GEGEVENS BEWAART

De Nieuwe Bijbelschool bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld (bijvoorbeeld het toesturen van de nieuwsbrief). Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt (bijvoorbeeld als u zich heeft uitgeschreven voor de nieuwsbrief).

DELEN MET ANDEREN

De Nieuwe Bijbelschool verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van De Nieuwe Bijbelschool worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw
browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Nieuwe Bijbelschool gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De Nieuwe Bijbelschool zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

De Nieuwe Bijbelschool neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Nieuwe Bijbelschool maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Nieuwe Bijbelschool verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Nieuwe Bijbelschool op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

KLACHT?

Denkt u dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

www.denieuwebijbelschool.nl is een website van De Nieuwe Bijbelschool. De Nieuwe Bijbelschool is als volgt te bereiken:

Postadres: Duitslandlaan 64 1965 BH Heemskerk
Vestigingsadres: De Boelelaan 1105 t.a.v. PThU 1081 HV Amsterdam
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 58303766
Telefoon: 0251-293002
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.