Donaties

Het werk van De Nieuwe Bijbelschool wordt vooralsnog mogelijk  gemaakt door donaties van particulieren. Zonder uw gift kunnen wij dit niet  doen. U kunt uw donatie overmaken op rekening 19.85.06.384 t.n.v. de stichting leerstoel Miskotte/Breukelman. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.